V júni sa rozhodne, ako sa štáty postavia k svojej fiškálnej konsolidácii

Brusel 18. mája (TASR) – Ministri financií Európskej únie (EÚ) sa dnes dohodli na sprísnení pravidiel pre činnosť hedžových fondov, nová smernica o subjektoch, ktorých aktivity sa spájajú so špekulatívnymi obchodmi, však vzíde až po náročných konzultáciách s Európskym parlamentom. To, ako sa postavia krajiny EÚ svojimi politikami k zvráteniu súčasnej krízy verejných financií na základe princípu diferenciácie, bude prezentované na júnovom zasadnutí ECOFIN-u.

Napriek nevôli Veľkej Británie, na území ktorej väčšina európskych a asi 80 % hedžových fondov EÚ sídli, sa na Rade ministrov predsa podarilo presadiť aplikáciu nových pravidiel pre manažérov hedžových fondov. Za Britov sa v rámci opozície regulovania postavili len predstavitelia Českej republiky.

"Regulujeme prácu manažérov alternatívnych investičných fondov, nie samotné fondy. Opatrenia majú na zreteli ochranu investorov, ale aj trhov," povedala ministerka financií Španielska Elena Salgadová, ktorá dnešnému zasadnutiu predsedala.

Konečná verzia smernice teda zďaleka ešte nie je známa, o vlastných predstavách hlasoval Výbor pre ekonomické a monetárne záležitosti EP v pondelok (17.5.) večer. Očakáva sa, že EP bude počas negociácií na rozdiel od členských krajín a španielskeho predsedníctva presadzovať odlišný prístup smerom ku kontrole aktivít fondov. Dohoda inštitúcií vo veci sa očakáva pravdepodobne až počas belgického predsedníctva v júli tohto roku.

Ministri prerokovali aj zavedenie dane z finančných transakcií, ktorá má názov aj Tobinova daň podľa ekonóma Jamesa Tobina. Tento prostriedok je však skôr témou pre júnový summit G20 v Toronte, na ktorom sa zúčastnia za EÚ predseda Európskej rady Herman Van Rompuy a predseda Európskej komisie José Manuel Barroso. Takýto typ dane má byť akousi poistkou pre neželaný scenár, kedy by sa bankový sektor ocitol v ťažkostiach a pomoc by potreboval od vlád jednotlivých krajín.

Po pondelkovom zasadnutí ministrov financií eurozóny sa znovu dostala na pretras konsolidácia ekonomických politík, ktoré v celej únii prebehnú na základe diferenciácie. "Pre júnové zasadnutie ECOFIN-u v Luxemburgu budú pripravené ďalšie správy a budeme vedieť zodpovedať otázku, ktoré krajiny sa ako musia postaviť k svojej fiškálnej konsolidácii," povedal komisár pre ekonomické a finančné záležitosti Olli Rehn, ktorý zdôraznil, že komisia sa bude snažiť zabezpečiť efektívny "economic governance" bez zmien v platných základných zmluvách. Tým poprel, že by sa na základe požiadavky Nemecka malo uvažovať o nových legislatívne ukotvených pravidlách na to, aby členské štáty boli viac nútené dodržať fiškálnu disciplínu.

(spravodajca TASR Silvester Balog) zll