Edit Bauer a Boris Zala k rozprave o situácii Rómov v Európskom parlamente

Bratislava/Štrasburg 10. októbra (TASR) – Členské krajiny EÚ urobili málo pre naplnenie cieľov európskej stratégie pre Rómov: nie všetci poslanci Európskeho parlamentu (EP) poznajú, čo sa reálne deje v rómskych osadách, uviedli slovenskí poslanci EP Edit Bauer (SMK) a Boris Zala (Smer-SD) v súvislosti s poslaneckou rozpravou o Rómoch.

V stredu popoludní prebehla v pléne europarlamentu jedna z najživších debát o situácii Rómov v Európskej únii. Počas poslaneckej rozpravy odzneli i urážlivé útoky na adresu Rómov, za ktoré sa podľa eurokomisárky pre spravodlivosť Viviane Redingovej treba hanbiť, ale aj slová na ich obranu a výzvy riešiť túto otázku na celoeurópskej úrovni.

Edit Bauer, ktorá je členkou Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci, v tejto súvislosti uviedla, že inštitúcie EÚ už prijali tzv. európsku stratégiu pre Rómov. Podľa nej ide skôr o stratégiu pre ľudí, ktorí žijú v extrémnej chudobe.

"Je čas pozrieť sa na to, čo sa stalo. Vyhodnocujú sa národné správy o zavádzaní tejto stratégie, ale ukazuje sa, že členské krajiny urobili zatiaľ málo pre jej naplnenie," uviedla poslankyňa. Ako dodala, stratégia EÚ sleduje jasné ukazovatele, ako je zamestnanosť Rómov, vzdelávanie, zdravie či bývanie.

Situácia rómskych komunít je podľa nej poznačená aj súčasnou krízou, ktorá národným vládam zväzuje ruky, ale upozornila, že EÚ vyčlenila pomerne veľký balík financií na riešenie konkrétnych situácií, pričom sa ukázalo, že vlády nie sú dostatočne efektívne pri riešení problémov rómskych komunít.

"Peniaze nečerpajú, alebo keď ich čerpajú, tak nepoužívajú všetky dostupné prostriedky," uviedla Bauer. Je to podľa nej aj prípad Slovenska, kde sú iba slabé výsledky v oblasti vzdelávania Rómov, podobne ako aj v otázke zlepšenia ich bývania.

Poslanec Boris Zala, ktorý je aktívny v Podvýbore pre ľudské práva, upozornil, že stredajšia rozprava v pléne EP o Rómoch sa diala pod tlakom toho, čo sa deje vo Francúzsku, kde problém s rumunskými Cigánmi tamojšia vláda rieši radikálnym spôsobom, ktorý nie je v súlade so zákonodarstvom EÚ.

"Pokiaľ ide o riešenie toho, čo nazývame rómska otázka, EÚ neprijala dostatočné riešenie tejto veci. Väčšina poslancov Európskeho parlamentu podľa mňa nerozumie tejto otázke, nevie, čo sa presne deje v rómskych obciach," upozornil Zala. Dodal, že by to chcelo viac tzv. misií na preskúmanie skutočného stavu vecí, a s otvorenými očami, čiže s vnímaním všetkých aspektov života rómskej komunity.

Na otázku, či Slovensko vykonáva dostatočné úsilie pre ich integráciu, Zala uviedol, že je to abstraktná otázka, nakoľko úsilie na zlepšenie stavu vecí musia vykonávať obe strany – štát aj samotní Rómovia.

"Štát by mal vytvárať pracovné miesta, som za pozitívnu diskrimináciu, lebo pracovný režim vyťahuje ľudí z biedy. Na druhej strane musí byť ochota aj zo strany rómskych občanov," pripomenul Zala. Rómski spoluobčania musia byť podľa neho pripravení na integráciu do spoločnosti a musia chcieť byť občanmi SR so všetkým, čo k tomu patrí, vrátane spôsobov správania.

Zala v tomto kontexte pripomenul, že dôraznejšia pomoc sa očakáva aj od mimovládnych organizácií zameraných na rómsku problematiku, ktoré dostávajú od EÚ veľa peňazí.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem