EHSV: Odborári a zamestnávatelia majú rozdielne názory na ekonomickú politiku

Bratislava/Brusel 18. februára (TASR) – V centrále Európskej únie (EÚ) v Bruseli sa dnes skončilo 460. plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV). Slovenských zamestnávateľov na rokovaní zastupoval prezident Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) a člen prezídia Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Ján Oravec.

Ako povedal pre TASR po rokovaní, hlavným bodom dvojdňového stretnutia bolo stanovisko k Lisabonskej agende a vnútornému trhu, ktorú zamestnávatelia opätovne predložili na rokovanie výboru kvôli veľkému počtu pozmeňovacích návrhov, s ktorými prišli zástupcovia zamestnancov.

Prezident ZPS konštatoval, že v diskusii sa prejavili fundamentálne rozdiely v pohľadoch predstaviteľov zamestnávateľov a zamestnancov na kľúčové otázky ekonomickej politiky. Z vystúpení odborárov bola zrejmá ich nedôvera vo vnútorný trh EÚ, keď pri prechádzajúcich rokovaniach v odbornej sekcii dokonca požadovali zo stanoviska vypustiť zmienku o vnútornom trhu ako nevyhnutnom predpoklade pre úspešný rozvoj únie.

Zamestnávatelia sa taktiež ohradili voči používaniu pojmu "sociálny dumping". Poukázali na skutočnosť, že nižšie mzdy v krajinách strednej a východnej Európy sú odrazom ich nižšej ekonomickej výkonnosti, rozdiel v úrovni miezd je preto prirodzený. Snaha odborov nadekrétovať vyššie sociálne štandardy, najlepšie z Bruselu, je podľa Oravca kontraproduktívna, akoby nechápali, že základom je najprv silná ekonomika, fungujúci vnútorný trh, ktorý následne môže vytvoriť predpoklady pre vyššie mzdy a lepší sociálny systém. Nikdy tomu nie je naopak, zdôraznil Oravec a dodal, že špeciálne odborári zo strednej a východnej Európy ako keby nechápali, že podporou postojov o "sociálnom dumpingu" hrajú do karát ich kolegom zo západnej Európy. Tí majú záujem, aby ich podniky nemali motiváciu presúvať sa na Východ. A to sa dá dosiahnuť napr. úspešným tlakom na rast miezd. Tým paradoxne okrádajú mnohých obyvateľov nášho regiónu o pracovné príležitosti, uzavrel prezident ZPS Ján Oravec.

pe gl