EK: Exportný sektor Slovenska má štrukturálne slabiny

Brusel 29. januára (TASR) – Ministri financií eurozóny sú stále viac znepokojení ekonomickými rozdielmi v rámci menovej únie. Rozdiely v konkurencieschopnosti medzi jednotlivými členmi sa stále zvyšujú, čo "začína budiť vážne obavy týkajúce sa fungovania menovej únie," uvádza sa v podkladoch pre stretnutie ministrov eurozóny, ktoré sa bude konať v polovici februára. Informoval o tom nemecký denník Handelsblatt, ktorý má k dispozícii spomínaný materiál.

Z tohto utajeného dokumentu už v pondelok (25.1.) citoval nemecký týždenník Der Spiegel. Handelsblatt rovnako ako Der Spiegel tvrdia, že bruselských expertov neznepokojuje len hospodárska a fiškálna situácia Grécka ale aj ďalších krajín. Handelsblatt uvádza Írsko, Španielsko, Portugalsko a Cyprus. V týchto piatich krajinách sú ekonomické nerovnovážnosti mimoriadne veľké, všetky majú výrazné problémy s medzinárodnou konkurencieschopnosťou cien a výrobných nákladov. Doteraz začalo ako jediné uskutočňovať politické opatrenia Írsko.

Slovensko patrí podľa bruselských expertov spoločne s Belgickom, Fínskom, Francúzskom, Maltou, Slovinskom a Talianskom do druhej skupiny krajín, ktorých "exportný sektor má štrukturálne slabiny vzbudzujúce obavy".

Relatívne silnú pozíciu z hľadiska konkurencieschopnosti majú iba štyri krajiny eurozóny – Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Rakúsko. Avšak aj vlády týchto krajín musia zlepšiť kvalitu svojich verejných financií, zreformovať trhy práce a podporiť domáci dopyt.

Európska komisia (EK) predložila tesne pred Vianocami rozsiahlu správu týkajúcu sa konkurencieschopnosti členov eurozóny. Euroskupina už počas januára začala rokovať o prípadných politických dôsledkoch a po stretnutí naplánovanom na 15. februára by mala zverejniť svoje stanovisko k tejto záležitosti. Návrh vyhlásenia počíta s tým, že ministri financií prisľúbia "ambiciózne a komplexné" plány, ktorých súčasťou budú opatrenia v oblasti hospodárskej politiky, trhu práce, trhov tovarov a služieb a úverových trhov.

Informoval o tom Handelsblatt.

12 lom pop