Konská DNA sa našla v piatich percentách testovaných mäsových výrobkov

Brusel 16. apríla (TASR) – Menej ako päť percent testovaných potravinárskych výrobkov v krajinách EÚ bolo kontaminovaných konským mäsom a v kontrolovaných dávkach konského mäsa sa zistil menej ako polpercentný výskyt škodlivého veterinárneho prípravku fenylbutazón, uviedla dnes Európska komisia (EK).

Koordinovaná testovacia kampaň sa začala realizovať v priebehu marca za 75-percentnej finančnej podpory EK. Mala za účel objaviť v skúmaných vzorkách potravín prítomnosť konskej DNA a v zistených vzorkách koňaciny obsah fenylbutazónu.

"Doterajšie zistenia potvrdili skutočnosť, že ide o prípad potravinového podvodu a nie potravinovej bezpečnosti. Znovunavrátenie dôvery európskych zákazníkov a obchodných partnerov pre naše potravinové reťazce, ktoré boli poškodené škandálom s falošnými nálepkami, je vysoko dôležité pre európsku ekonomiku. Už aj preto, že potravinársky sektor je najväčšou zložkou jednotného európskeho trhu," uviedol komisár EÚ pre zdravie a ochranu spotrebiteľov Tonio Borg.

Európska komisia na základe výsledkov doteraz vykonaných testov navrhne posilnenie systému potravinárskych kontrol v potravinových reťazcoch na pôde EÚ.

Počet vykonaných testov bol od 10 do 150 v závislosti od veľkosti členskej krajiny a návykov spotrebiteľov. Prítomnosť fenylbutazónu sa zisťovala na každých 50 ton konského mäsa, pričom išlo o päťkrát opakovaný test. Niektoré členské krajiny z vlastnej iniciatívy prekročili počet potrebných testov.

Celkovo bolo vykonaných 7259 testov zo strany kompetentných úradov vo všetkých 27 členských krajinách. Náklady akcie boli vyčíslené na 2,5 milióna eur. Z toho bolo 4144 testov vykonaných na zistenie konskej DNA v potravinách a 3115 testov na zistenie fenylbutazónu v konskom mäse.

Zo všetkých testov na prítomnosť konského mäsa v potravinách sa to potvrdilo v 193 prípadoch (4,66 percent) a v 16 z týchto prípadov bola zachytená pozitívna stopa fenylbutazónu (0,51 percent).

Členské štáty okrem toho nahlásili vykonanie ďalších 7951 testov na prítomnosť konskej DNA, ktoré zabezpečili domáci výrobcovia a distribútori mäsových výrobkov. Pri týchto testoch bolo zistených 110 prípadov kontaminácie potravín neoznačeným konským mäsom (1,38 percent).

Na základe dnešnej správy EK a zistených výsledkov sa experti Európskej komisie a členských štátov 19. apríla opäť stretnú v Bruseli, aby sa dohodli na ďalšom pláne koordinovaných postupov pri kontrole potravín a zisťovaní podvodných praktík v potravinárskom priemysle.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) rsc