EK: Monitor voľných pracovných miest v EÚ – deficit zdravotníkov a ošetrovateľov

Brusel 9. septembra (TASR) – V EÚ narastá dopyt po pracovnej sile v sektore zdravotníckej starostlivosti. Uviedla to dnes Európska komisia (EK) po zverejnení najnovšieho európskeho monitoru voľných pracovných miest (EVM).

Zamestnanosť v tomto sektore vzrástla v EÚ v období od roku 2008 až 2012 každoročne takmer o 2 %. Je to výsledok kombinácie účinkov starnutia populácie, pokroku v technológiách a liečebných postupoch, očakávania kvalitnejších služieb a väčšieho dôrazu na preventívnu starostlivosť. V roku 2012 sa v sektore zdravotníckej starostlivosti zamestnalo takmer milión ľudí.

Monitor však odráža celkový klesajúci dopyt na pracovnom trhu v EÚ – v poslednom štvrťroku 2012 klesol počet voľných pracovných miest v porovnaní s posledným štvrťrokom 2011 o 6 %. Počet osôb prijatých do zamestnania klesol v poslednom štvrťroku 2012 vo väčšine hlavných skupín zamestnaní, pričom v prípade "špecialistov" ide o prvý pokles od 2. štvrťroka 2010 (o 5 %).

Profesie s najvyšším nárastom počtu zamestnancov po pracovníkoch v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti boli vývojári a analytici softvéru a aplikácií, odborní asistenti v administratíve, vedúci pracovníci v baníctve, výrobe a stavebníctve a učitelia na základných školách a v predškolských zariadeniach.

"Európsky monitor voľných pracovných miest umožňuje uchádzačom o zamestnanie identifikovať sektory, ktoré ponúkajú najlepšie vyhliadky na nájdenie zamestnania. Najnovšia správa potvrdzuje, že zdravotnícka starostlivosť je jedným zo sektorov s najväčším potenciálom pre tvorbu pracovných miest, sektorom, kde je nutné naliehavo investovať do odbornej prípravy," upozornil komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor.

Osobná starostlivosť v sektore zdravotníckych služieb sa umiestnila na prvej priečke spomedzi najrýchlejšie rastúcich zamestnaní v období medzi 1. štvrťrokom 2011 a posledným štvrťrokom 2012.

K 25 najrýchlejšie rastúcim profesiám patria tri zamestnania v oblasti zdravotníctva: špecialisti v ošetrovateľstve a pôrodníctve, technici v oblasti zdravotníctva a farmácie a ostatní špecialisti v zdravotníctve, napr. zubní lekári, farmaceuti, fyzioterapeuti. Zo strednodobého hľadiska sa zdajú byť najsľubnejšie pracovné vyhliadky pre špecialistov v ošetrovateľstve a pôrodníctve.

Sektor zdravotníckej starostlivosti priamo zamestnáva približne jedného z desiatich pracovníkov v EÚ, pričom Nemecko a Británia dávajú podľa európskeho monitoru voľných pracovných miest prácu zhruba 60 % zdravotníckeho personálu v EÚ.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop