EK: Na ovocie pre slovenských školákov prispeje 2,19 miliónmi eur

Bratislava 30. marca (TASR) – Európska komisia (EK) prispeje na ovocie slovenským školákom sumou 2,19 milióna eura z celkového balíka 90 miliónov. O konečnej výške príspevku členským štátom, ktoré sa v školskom roku 2011/2012 zúčastnia na programe konzumácie ovocia v školách, dnes rozhodla EK.

Ovocný program oslovil v minulom školskom roku 4,7 milióna európskych žiakov. Funguje od roku 2009.

EK predpokladá, že aj takto podnieti rozvoj zdravých stravovacích návykov školských detí. "Je predpoklad, že pokiaľ sa takéto návyky rozvinú v ranom veku, pretrvajú po celý život. Lepšie stravovanie zohráva významnú úlohu v boji so zdravotnými problémami ako napríklad detská obezita, ktoré sú spojené so zlými stravovacími návykmi," informoval dnes TASR Andrej Králik, vedúci tlačového a politického oddelenia Zastúpenia EK na Slovensku.

S výnimkou Švédska, Fínska a Spojeného kráľovstva sa do programu zapojí zvyšných 24 členských štátov EÚ. Najviac vyčlenených prostriedkov z celkovej sumy 90 miliónov eur pridelili Taliansku (18 miliónov eur), Nemecku (11 miliónov), Francúzsku (10 miliónov), Poľsku (9 miliónov) a Rumunsku (8 miliónov).

Z prostriedkov EÚ sa program len spolufinancuje, zvyšnú časť nákladov kryjú verejné a súkromné zdroje.

taj vs