Nová stratégia by mala zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov na trhu EÚ

Bratislava 24. januára (TASR) – Odstrániť bariéry v podnikaní a zvýšiť konkurencieschopnosť európskych podnikov by mala Nová stratégia pre spoločný trh Európskej únie (EÚ). "Trh EÚ je v súčasnosti vo väčšine oblastí pomerne dobre rozvinutý, i keď na ňom existujú určité bariéry. A to je dôvod, prečo Európska komisia (EK) pracuje na ich odstraňovaní – aby podporila podnikanie v krajinách EÚ a tvorbu pracovných miest," konštatoval na dnešnej konferencii venovanej novej stratégii výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Róbert Kičina.

Malým a stredným podnikateľov by mal v budúcnosti pomôcť presadiť sa na európskom trhu napríklad systém tzv. Európskeho zmluvného práva. "Len veľmi malý podiel týchto podnikov má administratívnu kapacitu fungovať na európskych trhoch a väčšinou sa zameriavajú iba na najbližšie susedstvo. Často je dôvodom práve to, že nie sú si istí ohľadom podmienok a právnych systémov v daných krajinách, nepoznajú daňové zákonodarstvo. To ich limituje pri hľadaní rôznych príležitostí v širšej Európe," vysvetlil na konferencii podpredseda EK Maroš Šefčovič.

Preto EK vo svojej stratégii navrhuje zavedenie určitých modelových európskych kontraktov, ktoré by sa opierali o právne tradície danej krajiny a ktorými by sa podnikatelia pri obchodovaní riadili.

V stratégii EK taktiež navrhuje zlepšiť koordináciu vnútroštátnych daňových politík a zaviesť smernicu, ktorá by stanovovala spoločný pevný základ dane z príjmov právnických osôb. "Nikto nemá v rámci EK za cieľ stanovovať daňové sadzby. Našim cieľom je zodpovedať na volanie európskeho podnikateľského priestoru, aby sme zjednodušili spôsob vyberania dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorý je v medzinárodnom podnikaní predmetom veľkých podvodov," zdôraznil Šefčovič.

Ďalšími z opatrení, ktorými chce EK zjednodušiť podnikanie, je napríklad aj vzájomné prepojenie obchodných registrov v členských krajinách alebo zabezpečenie vzájomného uznávania elektronickej identifikácie a overovania totožnosti v EÚ.

atk pop