Pomoc EÚ rozvojovým krajinám schvaľuje väčšina Slovákov

Bratislava 31. októbra (TASR) – Až 82 % Slovákov si myslí, že pomáhať ľudom v rozvojových krajinách je dôležité. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnila Európska komisia (EK) v súvislosti s názormi európskej verejnosti na rozvojovú pomoc, solidaritu a budúcnosť rozvojovej politiky. V prieskume sa v 27 krajinách Európskej únie vyslovilo 26.622 respondentov, z toho 1000 Slovákov.

Európska komisia sa rozhodla tento prieskum zrealizovať na základe faktu, že EÚ je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci, jej pomoc predstavuje až viac ako polovicu oficiálnej celosvetovej pomoci. V  roku 2011 to bolo 53 miliárd eur.

Aj napriek súčasnej ekonomickej situácii si tri pätiny (61%) Európanov myslia, že pomoc rozvojovým krajinám by mala byť väčšia – 49% si myslí, že súčasný sľub zvýšenia pomoci by mal byť dodržaný a ďalších 12% si myslí, že pomoc by mala byť ešte navýšená nad rámec prisľúbenej pomoci.

Tri pätiny (61%) obyvateľov Európskej únie a takmer tri štvrtiny (72%) Slovákov sa domnievajú, že EÚ by mala prioritne pomáhať tým krajinám, ktoré sú postihnuté konfliktami či prírodnými katastrofami.

Za najdôležitejšie oblasti, v ktorých by sa mala uplatňovať rozvojová politika, považujú Európania ľudské práva (34%), vzdelanie (33%) a zdravie (32%). Pre Slovákov je najdôležitejšou oblasťou rozvojovej pomoci poľnohospodárstvo a zabezpečenie potravín (44%).

Z prieskumu rovnako vyplynulo, že znalosti o tom, ako Slovensko pomáha rozvojovým krajinám má 44 % Slovákov, naopak 58 % slovenských respondentov sa vyjadrilo, že o pomoci svojej krajiny rozvojovému svetu nemá žiadnu znalosť.

Európska únia sa v rámci svojej pomoci rozvojovým krajinám zameriava hneď na niekoľko oblastí. Týkajú sa napr. oblasti energií, podpory krajín pri prechode na demokraciu, investovania do bezpečnosti potravín a agrikultúry, ktoré by malo zabezpečiť dostatok jedla a schopnosť vyrovnať sa s budúcou krízou, ako aj v oblasti silnejúcich pokrokov pri dosahovaní Miléniových rozvojových cieľov (MDG).

em jk