EK: Rast slovenského HDP bude intenzívny, schodok v roku 2010 sa však prehĺbi

Brusel 29. novembra (TASR) – Slovensko by malo byť počas nasledujúcich troch rokov lídrom v intenzite ekonomického rastu Európskej únie, aspoň tak to prognózuje pravidelná jesenná predpoveď Európskej komisie (EK) o budúcom hospodárskom vývoji. Komisia však prehodnotila tohtoročný odhad schodku rozpočtu z jarnej prognózy 6 % na 8,2 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Slovenská ekonomika sa v tohtoročnom záverečnom účtovaní má ocitnúť vôbec na čele krajín eurozóny v raste. EK predpovedá rast na úrovni 4,1 % HDP, v celej Európskej únii si pripíše vyššie číslo len Švédsko so 4,8 %. Rast HDP by mal v ďalších dvoch rokoch zostať medzi pozitívnymi ukazovateľmi, v roku 2011 to budú 3 % (5. miesto v EÚ, 2. v eurozóne za Estónskom), o rok neskôr 3,9 % (3. miesto v EÚ, 1. miesto v eurozóne). Rast v roku 2010 bol podľa EK ovplyvnený signifikantným vzchopením sa nemeckej ekonomiky po kríze, ktorá je najväčším obchodným partnerom Slovenska, aj keď v roku 2011 by sa podmienky pre zahraničný obchod mali "mierne" zhoršiť.

Komisia predpovedá tohtoročný schodok štátneho rozpočtu na 8,2 % hrubého domáceho produktu, ale vyzdvihuje, že vláda, ktorá do úradu nastúpila v júli tohto roka, si dala ako jeden z prioritných cieľov zníženie rozpočtového deficitu. "Návrh rozpočtu predstavuje opatrenia, ktoré sa zameriavajú trochu viac na výdavkovú stranu. Implementácia týchto opatrení má viesť k redukcii deficitu na úroveň 5,3 % HDP, pri nezmenenom charaktere ohlásených politík by toto číslo malo klesnúť na 5 % v roku 2012," uvádza sa v dokumente. Hospodárenie štátu by malo viesť k miernemu nárastu verejného dlhu, ktorý by mal zostať na "relatívne nízkej úrovni 42, 45 resp. 47 % HDP v rokoch 2010, 2011 resp. 2012, avšak odhadovanú rýchlosť nárastu nemožno zanedbať". Podľa exekutívy únie by neúspešná konsolidácia niesla so sebou ešte väčší nárast zadlženia.

Nezamestnanosť zostane aj naďalej pomerne veľkým "strašiakom" ďalšieho vývoja, pričom komisia poukazuje na nedostatočné využívanie potenciálu pracovného trhu. "Aj najnižšie číslo v nezamestnanosti Slovenska v roku 2008 – 9,5 % patrilo už vtedy medzi najvyššie v únii. Reakcia pracovného trhu na krízu bola okamžitá a zreteľná, v tomto roku sa nezamestnanosť vyšplhá na 14,5 %. V roku 2011 sa očakáva progresívne zlepšenie, aj keď ho negatívne ovplyvní znižovanie počtu zamestnancov v štátnom sektore. Intenzívnejšie zlepšenie by sa malo objaviť až v roku 2012, ale môžu ho ohroziť pretrvávajúce štrukturálne problémy pracovného trhu – najvyšší podiel dlhodobo nezamestnaných medzi krajinami EÚ či nesúlad medzi požiadavkami pracovného trhu a kvalifikáciou pracujúcich," konštatuje komisia.

(spravodajca TASR Silvester Balog) gl