Rozpočtovo nezodpovedné štáty únie si budú musieť poriadne načrieť do vrecka

Brusel 29. septembra (TASR) – Európska komisia (EK) chce v budúcnosti trestať chronických porušovateľov spoločných zásad Európskej únie (EÚ) v rozpočtovej politike rovnako ako nedostatočnú snahu krajín znižovať svoj verejný dlh. V balíku dnes prezentovaných opatrení hospodárskeho riadenia figuruje návrh na prijatie piatich nových nariadení a jednej smernice.

Nové kroky smerom k fiškálnej konsolidácii sa týkajú teraz ešte len členov eurozóny, postupne by ich však EK chcela rozšíriť na všetky členské štáty EÚ.

Trest bude pre hriešnikov nákladný. EK počíta v rámci korekcie vynucovania dodržania Paktu stability a rastu EÚ vloženie nezúročiteľného vkladu do europokladnice vo výške 0,2 % hrubého domáceho produktu (HDP). V prípade neplnenia odporúčania o korekcii nadmerného deficitu by sa to zmenilo na pokutu.

Komisia navrhuje rozsiahle zmeny v preventívnej i korektívnej časti paktu a chce tak zabrániť hrubým chybám v rozpočtových politikách. "Legislatíva sa doplní tak, aby sa presnejšie sledoval vývoj dlhu a aby mal rovnaké postavenie ako vývoj deficitu pri rozhodovaní o uplatnení postupu pri nadmernom deficite," uvádza sa v dokumente.

V rámci ukladania týchto sankcií sa v záujme zabezpečenia presadzovania ustanovuje tzv. "mechanizmus spätného hlasovania". Znamená to, že návrh sankcie, ktorý predložila komisia, sa bude považovať za prijatý, pokiaľ ho Rada nezamietne kvalifikovanou väčšinou. Získané úroky z vkladov a pokút budú rozdelené medzi členské štáty eurozóny, ktoré sa nenachádzajú v stave nadmerného deficitu ani nadmernej nerovnováhy.

Komisia zavádza začatie konania v prípade nerovnováhy, ktorá je vyústením ekonomickej politiky toho-ktorého štátu a nesie so sebou nedostatočnú konkurencieschopnosť. Jeho súčasťou je iniciovanie konania zo strany Rady EÚ, ktorá ustanoví, že výrazné nerovnováhy ohrozujú fungovanie menovej únie.

Členský štát, na ktorý sa vzťahuje takýto postup, musí predložiť Rade na preskúmanie korektívny akčný plán, v ktorom bude stanovená lehota na vykonanie korektívneho opatrenia. Opakované nevykonanie korektívneho opatrenia bude pre členský štát eurozóny znamenať uloženie ročnej pokuty vo výške 0,1 % HDP. Táto by bola zrušiteľná len mechanizmom spätného hlasovania.

Disciplinované a vyrovnané štáty si dokonca môžu na nezodpovednej politike kolegov aj zarobiť. "Získané úroky z vkladov a pokút budú rozdelené medzi členské štáty eurozóny, ktoré sa nenachádzajú v stave nadmerného deficitu ani nadmernej nerovnováhy," konštatuje komisia.

Návrhy budú teraz preskúmané v Rade EÚ, Európskom parlamente i Európskom hospodárskom a sociálnom výbore. EK vyzvala všetky inštitúcie, aby sa snažili o rýchle rozhodovanie v tejto veci.

(spravodajca TASR Silvester Balog) gl