EK: Slovensko musí podpísať rámcovú dohodu o ochrannom vale (2)

Brusel 30. júna (TASR) – Je nevyhnutné, aby Slovensko spoločne s ostatnými krajinami eurozóny podpísalo dohodu o Európskom finančnom stabilizačnom mechanizme (EFSF), a tým umožnilo jeho funkčnosť, uviedol dnes komisár EÚ pre hospodárske a menové záležitosti Olli Rehn.

Slovensko zatiaľ nepodpísalo rámcovú dohodu, špecifikujúcu fungovanie EFSF, čím blokuje vytvorenie funkčného mechanizmu poskytovania záchranných úverov pre členské krajiny eurozóny. EFSF môže v prípade potreby emitovať dlhopisy v celkovej hodnote 440 miliárd eur, za ktoré budú ručiť členské krajiny eurozóny. Mechanizmus by mal byť funkčný od 1. júla. Informovala o tom agentúra Reuters.

Pre Slovensko neexistuje veľa rokovacieho priestoru o obrannom vale, záväzok v Európskom finančnom stabilizačnom mechanizme je platný pre všetky štáty, ktoré sa na jeho vzniku 10. mája dohodli, povedal dnes Rehn.

"Je dôležité, aby každý jeden členský štát, ktorý sa 10. mája prihlásil k podpísaniu a ratifikácii dohody o tomto novom nástroji, tento sľub aj dodržal, a to čím skôr, tým lepšie. Je to kľúčové pre fungovanie nielen eurozóny, ale aj únie ako celku. Fungovanie Európskej únie sa zakladá na práve a vzájomnej dôvere," vyjadril sa fínsky eurokomisár.

Rehn tak reagoval aj na dnes zverejnené vyjadrenia budúceho ministra financií Ivana Mikloša (SDKÚ-DS), ktorý prejavil záujem ešte ďalšími rokovaniami s predstaviteľmi inštitúcií Európskej únie vyjednať iné podmienky pre Slovensko v súvislosti s obranným valom, prípadne jeho nezahrnutie do celého mechanizmu.

Aj keď ide o medzivládny nástroj, komisia pôsobí ako koordinátor a do určitej miery riadi mechanizmus, preto Rehn zaujal jasný názor vo veci. V otázke posunutia témy obranného valu znovu na rokovací stôl za účelom prehodnotenia podmienok, hoci v prípade Slovenska došlo medzičasom k zmene vládneho kabinetu, sa Rehn vyjadril skepticky.

"Pacta sunt servanda. Keď ste vnútri, ste vnútri a musíte konať tak, aby ste si plnili svoje záväzky," dodal Rehn.

1 lom (spravodajca TASR Silvester Balog) pop