EK: V roku 2012 bolo viac podvodov na rozpočte EÚ ako rok predtým

Brusel 24. júla (TASR) – Dnes zverejnená výročná správa Európskej komisie (EK) s názvom "Ochrana finančných záujmov EÚ" uvádza, že v roku 2012 došlo v porovnaní s rokom 2011 k miernemu nárastu počtu podvodov, ktoré majú vplyv na rozpočet EÚ.

Na strane výdavkov ovplyvnili podvody prostriedky v celkovej výške 315 miliónov eur, teda 0,25 % výdavkového rozpočtu. V roku 2011 išlo o sumu 295 miliónov eur.

Dôvodom nárastu podvodov sú takmer v plnej miere dva prípady podvodov v oblasti predvstupových fondov, pri ktorých išlo o vysoké sumy.

Na strane príjmov rozpočtu predstavovala výška podozrení z podvodu alebo potvrdených podvodov sumu 77,6 milióna eur, čo je 0,42 % z celkových tradičných vlastných zdrojov vybraných za rok 2012. V roku 2011 išlo o sumu 109 miliónov eur.

Komisia v roku 2012 uskutočnila viacero významných iniciatív s cieľom posilniť boj proti podvodom. Popri implementácii novej stratégie proti podvodom sa v minulom roku podarilo dosiahnuť značný legislatívny pokrok vrátane návrhu na vytvorenie Európskej prokuratúry. Táto nová inštitúcia výrazne posilní vyšetrovanie a stíhanie trestnej činnosti, ktorá ma vplyv na rozpočet EÚ.

Okrem toho EK vlani prijala nariadenie týkajúceho sa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa vytvára silnejší úrad pre boj proti podvodom a prijala aj návrh na trestnoprávnu ochranu finančných záujmov EÚ. Harmonizácia definície trestných činov namierených proti rozpočtu a zavedenie minimálnych sankcií, ktoré sa budú uplatňovať na tieto trestné činy, by taktiež mohli napomôcť ochrane finančných prostriedkov a odradiť osoby páchajúce podvody v EÚ.

"Komisia prenáša boj proti podvodom v EÚ na novú úroveň. Návrhy, ktoré sme predložili minulý rok, môžu predstavovať vážny úder podvodníkom v celej Európe. Teraz je na členských štátoch, aby takisto preukázali odhodlanie na boj proti podvodom poškodzujúcim rozpočet EÚ," vyhlásil v tejto súvislosti eurokomisár pre dane a colnú úniu, štatistiku, audit a boj proti podvodom Algirdas Šemeta.

Šemeta vyzval členské krajiny EÚ, aby zintenzívnili úsilie na domácej pôde a politicky podporili nové opatrenia na úrovni EÚ.

Komisia každý rok vydáva výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ, v ktorej podáva informácie o opatreniach prijatých na zamedzenie podvodov poškodzujúcich prostriedky EÚ. Spresnením výšky podozrení z podvodu a preukázaných podvodov týkajúcich sa všetkých oblastí rozpočtu EÚ (príjmov aj výdavkov), ktoré nahlásili členské štáty, pomáha správa posúdiť, ktoré oblasti sú najviac vystavené riziku a zaviesť účinné protiopatrenia tak na európskej, ako aj na vnútroštátnej úrovni.