EK vyzvala členské štáty, aby ratifikovali protokol zakazujúci nútenú prácu

Brusel 11. septembra (TASR) – Európska komisia (EK) dnes navrhla Rade ministrov EÚ, aby boli členské štáty splnomocnené ratifikovať nový protokol Medzinárodnej organizácie práce (MOP) k Dohovoru o nútenej alebo povinnej práci. Protokol bol spolu so sprievodným odporúčaním prijatý na zasadnutí MOP v júni tohto roku.

Krajiny, ktoré ratifikujú protokol, súhlasia so zavedením preventívnych opatrení proti využívaniu nútenej práce, najmä pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi, zlepšenie ochrany obetí a poskytnutie prístupu k odškodneniu. Posilňuje sa tým aj medzinárodná spolupráca v boji proti nútenej alebo povinnej práci.

Eurokomisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor upozornil, že účelom tohto protokolu je posilniť boj proti porušovaniu ľudských práv a prispôsobiť ho novým výzvam 21. storočia. „Vyzývam členské štáty, aby čo najskôr tento protokol ratifikovali, s cieľom pomôcť skoncovať s neľudským vykorisťovaním pracovníkov,“ uviedol.

Štáty, ktoré ratifikujú dohovor MOP, sú povinné po porade s organizáciami pracovníkov a zamestnávateľov vypracovať národnú stratégiu a akčný plán na potláčanie nútenej práce. Musia tiež prijať opatrenia na zabránenie nútenej práci, vrátane informovania zraniteľných osôb a ich ochrany pred možnými podvodnými postupmi pri prijímaní do zamestnania.

Pokiaľ ide o obete nútenej práce, dohovor zavádza povinnosť zabezpečiť ich identifikáciu, prepustenie, ochranu, zotavenie a rehabilitáciu. Ďalšie ustanovenia od ratifikujúcich štátov požadujú, aby všetkým obetiam poskytli prístup k opravným prostriedkom aj odškodneniu a zabezpečili, aby príslušné orgány boli oprávnené nestíhať ich za nezákonné činnosti, ktoré boli nútené vykonávať.

MOP odhaduje, že v súčasnosti je na svete vyše 21 miliónov obetí nútenej alebo povinnej práce, čo ročne vytvára nezákonný zisk vo výške vyše 116 miliárd eur.

Aby členské štáty EÚ mohli ratifikovať protokol, potrebujú splnomocnenie Rady, pretože jeho časti patria do právomoci EÚ. Na druhej strane, únia ako celok nemôže ratifikovať žiadny nástroj MOP, pretože jeho zúčastnenými stranami môžu byť len štáty.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) vjo