EK: Začala konzultácie o využívaní štatútu európskej spoločnosti v únii

Bratislava/Brusel 24. marca (TASR) – Európska komisia (EK) začína konzultácie o uplatňovaní štatútu tzv. európskej spoločnosti (SE), ktoré sa stali populárnymi zatiaľ len v niektorých členských štátoch únie. Úspešnými príkladmi sú Allianz, BASF, Porsche, Fresenius a MAN v Nemecku, SCOR vo Francúzsku, Elcoteq v Luxembursku a Strabag v Rakúsku. V mnohých štátoch sa však tento druh spoločností zatiaľ výraznejšie nerozšíril.

Ako ďalej informovalo zastúpenie EK na Slovensku, komisia začala v tejto súvislosti zisťovať, či je potrebné prijať zmeny na zlepšenie uplatňovania štatútu SE. Jeho prípadnou revíziou by EK chcela dosiahnuť, aby sa tieto spoločnosti začali častejšie objavovať v celej Európskej únii (EÚ).

„Som presvedčený, že prostredníctvom SE sa dajú podstatne znížiť náklady podnikov, ktoré vykonávajú svoju činnosť vo viacerých členských štátoch. Je však zrejmé, že v niektorých krajinách štatút zaznamenal väčší úspech ako v ostatných. Chcem zistiť dôvod a rozhodnúť, či musíme zlepšiť platné pravidlá. Vyzývam všetky zainteresované strany, aby nám oznámili svoje názory,“ priblížil komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier.

Štatút SE umožňuje spoločnostiam, ktoré vykonávajú svoju činnosť vo viac ako jednom členskom štáte EÚ, vykonávať cezhraničnú podnikateľskú činnosť ako jedna spoločnosť. Podľa EK im to umožňuje fungovať v stabilnom právnom rámci, znižovať interné náklady na prevádzku vo viacerých krajinách a zvyšovať tak vlastnú konkurencieschopnosť na vnútornom trhu únie.

pu vjo