EK: Žiada Slovensko o odstránenie investičných obmedzení dôchodkových fondov (2)

Bratislava/Brusel 28. januára (TASR) – Európska komisia (EK) sa rozhodla formálne požiadať Slovensko o odstránenie niektorých investičných obmedzení dôchodkových fondov, ktoré podľa nej predstavujú porušenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie (EÚ) v súvislosti so zákazom obmedzenia voľného pohybu kapitálu. Informovalo o tom dnes zastúpenie EK na Slovensku.

Formálna žiadosť má podobu tzv. doplňujúceho odôvodneného stanoviska, ktoré je druhou fázou konania o porušení európskych právnych predpisov. "Ak EK do dvoch mesiacov nedostane uspokojivú odpoveď, môže túto vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ," upozorňuje vo svojom stanovisku komisia.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR sa podľa svojho hovorcu Michala Stušku zaoberalo výzvou zo strany EK. Reagovať na avizovaný druhý list však bude môcť rezort až potom, ako ho dostane. "V každom prípade už prvá reakcia ministerstva práce v tomto smere zohľadňovala najmä záujem bezpečnosti investícií občanov v druhom pilieri," konštatoval pre TASR Stuška.

Slovensko podľa EK v odpovedi na predchádzajúci list s odôvodneným stanoviskom z 26. júna 2008 oznámilo, že zákon o starobnom dôchodkovom sporení sa zmení a doplní s cieľom odstrániť všetky prekážky brániace voľnému pohybu kapitálu. Z pohľadu komisie však niektoré ustanovenia tohto zákona stále predstavujú problém kompatibility s právom EÚ, pretože dávajú Národnej banke Slovenska (NBS) právomoc povoliť dôchodkovému fondu, aby investoval svoje aktíva až do 50 % ich čistej hodnoty iba do cenných papierov vydaných alebo zaručených členským štátom eurozóny.

Takáto úprava podľa komisie umožňuje slovenským orgánom aj naďalej diskriminovať investície do cenných papierov vydaných alebo zaručených členským štátom, ktorý nepatrí do eurozóny, alebo treťou krajinou. "Vysvetlenie, ktoré poskytli slovenské orgány a podľa ktorého sa toto ustanovenie zameriava na obmedzenie úverových a devízových rizík, nie je podľa názoru komisie relevantné," konštatuje EK vo svojom stanovisku.

Obmedzovanie investícií na nástroje vydané alebo zaručené členskými štátmi eurozóny nepredstavuje totiž podľa nej vhodný nástroj na obmedzenie úverových rizík a skutočnosť, že štát, ktorý vydáva finančný nástroj alebo zaň ručí, nie je z eurozóny, nevylučuje platobnú schopnosť dlžníka. Kritérium súvisiace so sídlom nie je podľa EK ani vhodným a primeraným nástrojom na ochranu investora proti devízovým rizikám, pretože sídlo emitenta alebo garanta finančného nástroja nezaručuje, že finančný nástroj je denominovaný v mene, v ktorej sú vyjadrené záväzky investora.

UPOZORNENIE:

Správa je doplnená o reakciu MPSVR SR v 3. odseku.

vjo