Ekonomický boom – čo to pre nás znamená?

Krátka správa:

Takýto vývoj by nás mal zaradiť medzi tri najrýchlejšie rastúce ekonomiky EÚ. Reálne mzdy by mali v budúcom roku vzrásť približne o 4 %. Vznikajú však aj riziká, a to tlak na infláciu a z toho vyplývajúce zvýšenie úrokových sadzieb, ako aj ohrozenie plnenia ďalšieho z maastrichtských kritérií – kurzového.

Europoslanci včera schválili dlho očakávanú smernicu o službách, ktorej cieľom je liberalizácia trhu služieb v EÚ a odstránenie adminis­tratívnych bariér pre ich voľný pohyb. Komisia smernicu víta, slovenskí europoslanci ju nepovažujú za ideálnu.

17. výročie pádu komunistického režimu a nastolenia demokracie si slovenská vláda uctila krátkym vyhlásením, podľa ktorého sa k 17. novembru 1989 síce plne hlási, no v porevolučnom vývoji vidí rezervy v napĺňaní právneho a sociálneho štátu. Opozícia zvolala na dnes na bratislavské Námestie SNP spomienkový míting.