ENAR: Xenofóbia v Európe je najviac zameraná voči moslimským komunitám

Brusel 20. marca (TASR) – Islamofóbia, čiže diskriminácia zameraná proti moslimom, je zakorenená v mnohých krajinách Európy a predsudky voči moslimom sú oveľa viditeľnejšie než predsudky voči iným náboženským či etnickým skupinám v Európe. K týmto záberom dospela Európska sieť proti rasizmu (ENAR), mimovládna organizácia financovaná aj zo zdrojov Európskej komisie (EK).

Tzv. Tieňová správa za roky 2011/12, ktorú ENAR vydal deň pred pripomenutím si Medzinárodného dňa proti rasovej diskriminácii (21.3), sa zakladá na prvom celoeurópskom prieskume zameranom na situáciu moslimských komunít žijúcich na našom kontinente.

Správa pripomína, že prejavy islamofóbie zahŕňajú diskrimináciu a násilie na moslimoch, zámerné poškodzovanie moslimských budov a protesty proti výstavbe mešít, a to dokonca aj v krajinách ako Poľsko, kde pokojne žije menšia moslimská komunita už po stáročia.

Prieskum ukázal, že najviac postihnuté prejavmi islamofóbie sú moslimské ženy a dievčatá, ktoré trpia dvakrát – raz na základe rodovej nerovnosti a druhýkrát pre svoje náboženské vyznanie. V tejto súvislosti ENAR spomína najmä Francúzsko, kde 85 percent z prejavov islamofóbie sa týkalo žien.

ENAR za diskriminačné označil aj početné protimoslimské a protiimigrantské prejavy zo strany ľavicových aj pravicových extrémistických politických skupín v rôznych štátoch Európy.

Tieňová správa ENAR-u, založená na údajoch poskytnutých protirasisticky zameranými organizáciami, upozorňuje, že diskriminačné praktiky negatívne ovplyvňujú životy mnohých príslušníkov etnických a náboženských menšín naprieč Európou, pričom ide o každodenné aspekty života ako poskytovanie vzdelávania a zamestnania, prenájmu a kúpu bytov, poskytovanie služieb a prístup verejných orgánov, najmä polície a súdneho systému.

V tejto súvislosti sa do pozornosti ENAR-u dostala aj Česká republika, kde tretina detí rómskeho pôvodu chodí do osobitných škôl a nemá šancu na integráciu do väčšinovej spoločnosti. Prieskum medzi zamestnávateľmi v Írsku zase ukázal, že zamestnávatelia aj napriek rovnakej úrovni skúseností a praxe preferujú kandidátov s domácimi alebo európskymi menami pred uchádzačmi z afrických či ázijských krajín.

"Súčasná atmosféra narastajúcej xenofóbie a rasisticky motivovaného násilia, ktorú odzrkadľuje naša Tieňová správa, nesmie poprieť skutočnosť, že nezávisle od farby pokožky či vierovyznania si všetci zaslúžime lepši život a lepšiu budúcnosť s lepšími šancami pre naše deti," uviedol predseda ENAR-u Chibo Onyeji.

Ako dodal, príslušníci etnických a náboženských menšín v Európe neočakávajú zvláštne privilégiá, ale chcú jasný politický záväzok pre rovnocenný život a možnosť začlenenia do spoločnosti.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem