Energetická intenzita ekonomiky SR je 1,9-násobne vyššia ako v EÚ

Bratislava 8. júna (TASR) – Energetická intenzita slovenskej ekonomiky je podľa prorektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Františka Janíčka 1,9-násobne vyššia, ako je priemer členských krajín EÚ.

"Súčasná situácia je neudržateľná, pretože vysoká energetická náročnosť pretrváva. Slovensko je zároveň vysoko závislé od dovozu primárnych energetických nosičov zo zahraničia," uviedol dnes na 7. slovenskom energetickom kongrese EN.KO v Bratislave Janíček.

Zlepšenie energetickej účinnosti je podľa neho potrebné predovšetkým na strane spotreby. Dôraz sa bude musieť klásť aj na zlepšenie energetickej účinnosti vo výrobe a distribúcii elektrickej energie. "Budovanie veľkého jadrového zdroja zvýši určite nároky na prenos ním vyrobeného výkonu, a teda na rozšírenie prenosových kapacít."

Pripomenul, že v zmysle Stratégie energetickej bezpečnosti SR je prioritou v oblasti energetiky dobudovanie 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne (JE) v Mochovciach a vybudovanie nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. "Prioritou je aj posúdenie vybudovania novej JE v regióne východného Slovenska (Kecerovce), ako aj posúdenie reálnosti ťažby uránu na Slovensku."

Janíček zdôraznil, že SR má v jadrovej energetike obrovský potenciál. Alternatívami voči výstavbe jadrových elektrární je však napríklad výstavba paroplynových cyklov (PPC) na kombinovanú výrobu elektriny a tepla. "PPC na zemný plyn sú však závislé od dovážaného energonosiča," pripomenul. Alternatívou je aj zvyšovanie energetickej efektívnosti celého národného hospodárstva, ako aj vyššie využitie obnoviteľných zdrojov energie (energia biomasy, slnka, riek a vetra) a výstavba prečerpávacej vodnej elektrárne.

Cieľom 7. ročníka energetického kongresu EN.KO 2010, ktorý sa koná v dňoch 8. a 9. júna 2010 v Bratislave pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica, je najmä odborná diskusia o tom, aký je želateľný vývoj pre slovenskú a európsku energetiku.

UPOZORNENIE:

TASR ponúka k správe zvukový záznam.

jal gl