EP chce motivovať Balkán „symbolickým“ dátumom vstupu

zdroj: EK

Európsky parlament hodnotil v troch uzneseniach pokrok kandidátskych krajín v ich integračných ambíciách.

Prístupové rokovania so Záhrebom by mohli byť ukončené už tento rok, či sa tak stane, bude závisieť od samotného Chorvátska. Jeho vstup do EÚ dá „pozitívny podnet procesu integrácie regiónu západného Balkánu do Európy“, tvrdia europoslanci v uznesení, ktorého autorom je rakúsky socialista Hannes Swoboda.

Prijatá bola na včerajšej plenárnej schôdzi EP presvedčivou väčšinou 582 hlasov.

Poslancov v súvislosti s Chorvátskom znepokojuje klesajúca podpora verejnosti pre členstvo v Únii. Od Záhrebu EP očakáva, že bude plne spolupracovať s trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu a sprístupní mu dokumenty, ktoré súd potrebuje k prebiehajúcim procesom.

Uznesenie spomína, že mechanizmus pre nádenie riešenia bilaterálneho sporu so Slovinskom, na ktorom sa obe krajiny pred pár mesiacmi dohodli, „vytvoril momentum pre otvorenie všetkých zostávajúcich negociačných kapitol“.

Rade poslanci odporúčajú, aby čo najrýchlejšie rozhodla predovšetkým o otvorení kapitoly „Súdnictvo a základné práva“.

Rokovania s Macedónskom začnú „v blízkej budúcnosti“.

Pokiaľ ide o ďalšiu kandidátsku krajinu Macedónsko, poslanci sa v uznesení stotožnili s návrhom gréckej vlády navrhnúť "rok 2014 ako symbolický a motivačný cieľový dátum pristúpenia krajín západného Balkánu k EÚ". Autorom textu je slovinský europoslanec Zoran Thaler (SD). Prijatá bola 548 hlasmi.

V uznesení sa píše, že europoslanci očakávajú, že sa prístupové rokovania so Skopje „začnú v blízkej budúcnosti“. Žiadajú Radu, aby potvrdila, že jej marcové stretnutie akceptuje odporúčanie Európskej komisie otvoriť rokovania.

Apelujú tiež na vlády Macedónska a Grécka, aby "zdvojnásobili úsilie na najvyššej úrovni v snahe nájsť vzájomne uspokojivé riešenia pre otázku názvu."

Turecko pokročilo len málo

Pokrok v konkrétnych reformách v Turecku je nedostačujúci, napísala do uznesenia holandská europoslankyňa Ria Oomen-Ruijten (EPP).

V uznesení sa navyše vyslovene uvádza, že začiatok prístupových rokovaní v roku 2005 bol „východiskovým bodom dlhodobého procesu s otvoreným koncom“.

Poslancom prekáža najmä neimplementovanie Ankarského protokolu k Asociačnej zmluve medzi ES a Tureckom. Únia na to čaká už štyri roky. Hrozia, že ak bude Turecko naďalej odmietať sprístupniť prístavy a letiská lodiam a lietadlám z Cypru, bude to mať vážny vplyv na rokovania.

Europoslanci si myslia, že Turecko by malo „konkrétnym spôsobom“ prispieť k riešeniu cyperskej otázky. Na druhej strane ocenili úsilie tureckej diplomacie o normalizáciu vzťahov s Arménskom ako aj úlohu Turecka v regionálnej bezpečnosti (Čierne more a Blízky východ).

Podpis dohody o plynovode Nabucco je podľa nich signálom na otvorenie kapitol o energetike v prístupových rokovaniach.