EP: EÚ by mala zastaviť spoluprácu s USA pri sledovaní financovania terorizmu

Brusel/Štrasburg 23. októbra (TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu chcú, aby EÚ pozastavila dohodu s USA o Programe sledovania financovania terorizmu (TFTP). Ide o reakciu EP na údajné sledovanie bankových údajov občanov EÚ, ktoré spravuje belgická spoločnosť SWIFT, americkou Národnou bezpečnostnou agentúrou (NSA).

Dnes schválené nezáväzné uznesenie EP, ktoré navrhli politické skupiny socialistov a demokratov (S&D), európskych liberálov (ALDE) a Zelených, prijali pomerom 280 k 254 hlasom, 30 poslanci sa zdržali hlasovania.

Napriek tomu, že europarlament nemá formálne právomoci iniciovať pozastavenie alebo ukončenie medzinárodnej dohody, podľa poslancov by Európska komisia mala konať, ak EP stiahne svoju podporu konkrétnej dohode, uvádza sa v uznesení.

Parlament bude podľa neho pri zvažovaní, či udeliť alebo neudeliť súhlas s budúcimi medzinárodnými dohodami, brať do úvahy reakciu EK v súvislosti s touto špecifickou požiadavkou.

Poslanci vyjadrujú poľutovanie nad tým, že ani jeden členský štát EÚ nezačal vyšetrovanie údajného nezákonného postupu úradov USA. Vyzývajú členské štáty, aby povolili vyšetrovanie Centra Europolu pre boj proti počítačovej kriminalite.

Uznesenie tiež apeluje, aby sa uskutočnilo priamo na mieste technické vyšetrenie údajného nezákonného postupu úradov USA či údajného vytvárania "zadných vrátok" k serverom SWIFT.

Zvláštne vyšetrovanie Výboru pre občianske slobody vo veci masového sledovania občanov by sa podozreniami malo aj naďalej zaoberať.

Parlament zdôrazňuje, že základom každej dohody s USA o odovzdávaní údajov musí byť ucelený právny rámec poskytujúci právne záväzné normy ochrany osobných údajov, vrátane noriem týkajúcich sa obmedzenia účelu, minimalizácie dát, informácií, prístupu, opráv, výmazu a opravných prostriedkov.

Dohoda medzi EÚ a USA o spracovávaní a odovzdávaní údajov o finančných transakciách z EÚ do Spojených štátov pre účely Programu sledovania financovania terorizmu (TFTP) vstúpila do platnosti v auguste 2010. Podľa správ z tlače získala NSA prístup k osobným finančným údajom občanov EÚ spravovaných belgickou spoločnosťou SWIFT. Pokiaľ by sa podozrenia ukázali ako pravdivé, znamenalo by to jednoznačné porušenie dohody medzi EÚ a USA.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gon