EP hrozí stopnutím obchodnej dohody s USA,ak budú pokračovať špionážne praktiky

Štrasburg 12. marca (TASR) – Súhlas Európskeho parlamentu (EP) s dohodou o voľnom obchode medzi Európskou úniou a USA by mohol byť ohrozený, ak americká Národná bezpečnostná agentúra (NSA) nezastaví plošné hromadné sledovanie. Uvádza sa v dnes schválenom uznesení poslancov Európskeho parlamentu (EP), ktoré je výsledkom šesťmesačného vyšetrovania EP zameraného na sledovacie programy Spojených štátov amerických.

V uznesení sa uvádza, že EÚ by tiež mala pozastaviť platnosť dohôd s USA o poskytovaní bankových údajov a o bezpečnom prístave. Boj proti terorizmu nemôže podľa poslancov nikdy slúžiť ako odôvodnenie tajných a nezákonných sledovacích programov.

Uznesenie, ktoré sumarizuje výsledky vyšetrovania a obsahuje odporúčania na posilnenie ochrany súkromia občanov EÚ, poslanci EP schválil pomerom hlasov 544 (za): 78 (proti): 60 (zdržalo sa hlasovania).

"Odhalenia Edwarda Snowdena nám umožnili reagovať. Dúfam, že tieto reakcie premeníme v niečo pozitívne, čo sa prenesie do ďalšieho funkčného obdobia parlamentu – v listinu práv na ochranu údajov, na ktorú budeme môcť byť hrdí," uviedol spravodajca Claude Moraes. Britský labouristický poslanec zároveň pripomenul, že vyšetrovanie, ktoré viedol, je jediné medzinárodné vyšetrovanie hromadného sledovania. A dodal, že takúto činnosť neviedol ani Kongres USA.

Vyšetrovanie Výboru EP pre občianske slobody (LIBE) o hromadnom sledovaní občanov EÚ začalo v septembri 2013. Výbor odvtedy vykonal 16 vypočutí.

Poslanci v uznesení uviedli, že EP by nemal vyjadriť súhlas s konečným znením Dohody o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) s USA, pokiaľ táto dohoda nebude plne rešpektovať základné práva EÚ. Uznesenie zároveň požaduje vyňatie ochrany osobných údajov z rámca obchodných rokovaní s Američanmi.

Súhlas EP pre TTIP by mohol byť ohrozený, ak sa úplne nezastaví plošné hromadné sledovanie občanov a odpočúvanie komunikácie v inštitúciách EÚ a v diplomatických zastupiteľstvách, spresňuje schválený text.

Europoslanci tiež vyzvali na okamžité pozastavenie platnosti zásad bezpečného prístavu, teda dobrovoľných štandardov ochrany osobných údajov pre spoločnosti z tretích krajín pri presune dát do USA. Tieto zásady v súčasnosti neposkytujú primeranú ochranu pre občanov EÚ, uviedli poslanci a vyzvali orgány USA, aby predložili návrh nového rámca na prenos dát z EÚ do USA, ktorý by bol v súlade so zákonnými požiadavkami EÚ v oblasti ochrany údajov.   Poslanci EP tiež trvajú na pozastavení platnosti dohody ohľadom Programu na sledovanie financovania terorizmu (TFTP), a to až do objasnenia obvinení, podľa ktorých mali spravodajské služby USA získať prístup k údajom o finančných transakciách občanov EÚ nad rámec platnej dohody.   Uznesenie EP vyzýva na zriadenie európskeho programu na ochranu informátorov, osobitná pozornosť by sa podľa poslancov mala venovať zložitému postaveniu informátorov v spravodajských službách a členské štáty by mali zvážiť možnosť poskytovať informátorom medzinárodnú ochranu pred trestným stíhaním.   EÚ by podľa europoslancov mala vyvíjať vlastné cloudy a IT riešenia, vrátane nástrojov kybernetickej bezpečnosti a šifrovania, s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany osobných údajov.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) žab