Poslanci schválili poskytovanie údajov o cestujúcich Spojeným štátom

Štrasburg/Brusel 19. apríla (TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili dnes novú dohodu o poskytovaní osobných údajov o cestujúcich odlietajúcich z EÚ príslušným orgánom v USA. Dohoda definuje právne podmienky pre transfer osobných údajov, upravuje dĺžku ich uchovania, účel ich využitia, záruky ich ochrany a postupy správnej a súdnej nápravy.

Dohoda medzi EÚ a Spojenými štátmi o údajoch, ktoré sú obsiahnuté v mennom zázname cestujúceho (PNR), bola schválená pomerom hlasov 409 ku 226. Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov.

Viacerí europoslanci hlasovali proti novej dohode kvôli obavám o zaistenie ochrany osobných údajov cestujúcich v leteckej doprave. Poslanci EP zamietli návrh, aby bola táto dohoda zaslaná Európskemu súdnemu dvoru (ESD) na posúdenie.

V súlade s novou dohodou budú americké úrady uchovávať údaje z PNR v aktívnej databáze po dobu piatich rokov. Po prvých šiestich mesiacoch budú všetky informácie umožňujúce identifikáciu konkrétneho cestujúceho zamaskované. Údaje, ako meno cestujúceho alebo jeho adresa budú kódované.

Po piatich rokoch budú údaje presunuté do takzvanej neaktívnej databázy na obdobie do desiatich rokov. Podmienky na vstup do tejto databázy sú prísnejšie a okruh ľudí, ktorý k nim bude mať prístup, oveľa užší. Po uplynutí tohto obdobia budú z uskladnených údajov vymazané všetky informácie umožňujúce identifikáciu konkrétneho cestujúceho.

Údaje vzťahujúce sa k špecifickým prípadom súvisiacim s vymáhaním práva, budú uchované v aktívnej databáze, kým nebude prípad alebo jeho vyšetrovanie archivované.

Údaje z PNR budú využívané predovšetkým za účelom predchádzania, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických a iných závažných medzinárodných trestných činov, teda tých ktoré sa podľa zákonov v Spojených štátoch trestajú odňatím slobody na dobu troch a viac rokov. Údaje z PNR bude možné využiť aj k identifikácii osôb, ktoré majú byť podrobené detailnejšiemu výsluchu či vyšetrovaniu.

Citlivé údaje odhaľujúce napríklad rasový alebo etnický pôvod, náboženské presvedčenie, fyzický a psychický zdravotný stav či sexuálnu orientáciu cestujúceho môžu byť použité len vo výnimočných prípadoch, ako je ohrozenie života cestujúceho. Prístup k takýmto údajom bude obmedzený a povoľovaný prípad od prípadu. Po 30 dňoch budú údaje trvalo vymazané, pokiaľ nebudú potrebné pre zvláštne vyšetrovanie.

Európsky parlament schválil dohodu o PNR s Austráliou v októbri 2011 a v súčasnosti rokuje EÚ o podobnom dohovore aj s Kanadou.

Ministri spravodlivosti a vnútra EÚ by mali dohodu o PNR potvrdiť na svojom zasadnutí 26. apríla. Zmluva nahradí dokument z roku 2007 a bude v platnosti sedem rokov.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) rsc