Telové skenery na letiskách nesmú ohroziť zdravie a dôstojnosť cestujúcich

Štrasburg 6. júla (TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa v dnes schválenom uznesení zhodli, že telové skenery by mali byť používané na letiskách EÚ len za predpokladu, že zdravie, dôstojnosť a súkromie cestujúcich neutrpia pri tom ujmu.

Europoslanci počas rokovania uznali prednosti telových skenerov, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť v leteckej doprave, ale vyzvali členské štáty EÚ, aby využívali takú technológiu, ktorá je najmenej škodlivá pre ľudské zdravie a ktorá ponúka prijateľné riešenie v oblasti súkromia cestujúcej verejnosti.

Poslanci EP zároveň poukázali na zdravotné riziká skenerov využívajúcich technológiu ionizujúceho žiarenia a vyzvali na zákaz ich používania na území únie.

Europoslanci uviedli, že cestujúci by mali mať právo odmietnuť kontrolu telovým skenerom s tým, že sa následne budú musieť podrobiť inému druhu kontroly, ktorá zaistí rovnakú úroveň bezpečnosti a zaručí plné rešpektovanie práv a dôstojnosti kontrolovanej osoby.

Poslanci tiež zdôraznili, že odmietnutie kontroly telovým skenerom by nemalo viesť k zbytočnému podozrievaniu cestujúcich.

Skenovanie cestujúcich by sa malo realizovať na základe náhodného výberu a v nijakom prípade by sa nemali uplatňovať kritéria vedúce k diskriminácii, zdôraznili poslanci EP.

Akákoľvek forma profilovania na základe napríklad pohlavia, rasy, farby pleti, etnického pôvodu, genetických rysov, jazyka, náboženstva alebo viery je neprijateľná. Zvláštna pozornosť by mala byť venovaná tehotným ženám, deťom, starším osobám a osobám s telesným postihnutím.

Európsky parlament v tejto súvislosti požiadal členské štáty EÚ o doplnenie kontrolných miest a bezpečnostného personálu tak, aby dodatočné kontroly telovými skenermi nespomaľovali cestujúcich.

S cieľom zaručiť dôstojnosť pasažierov a ich súkromie Európsky parlament požiadal, aby sa používali len schematické zobrazenia a odmieta akékoľvek snímky tela. Údaje získané skenovaním musia byť zničené hneď potom, ako osoba prejde bezpečnostnou kontrolou, uviedli europoslanci, zdôrazňujúc, že ich uchovávanie je neprípustné. Uznesenie tiež žiada, aby použitá technológia nebola schopná uchovávať alebo ukladať údaje.

Dobrou správou z hľadiska komfortu cestujúcich je, že poslanci EP trvajú na zrušení zákazu prepravovať na palube lietadla tekutiny, ktorých objem prevyšuje 100 mililitrov. Tento zákaz by sa mal stať minulosťou už v roku 2013. Parlament zároveň vyzval členské štáty a letiská, aby zabezpečili dostupnosť vhodných technológií tak, aby zrušenie zákazu neohrozilo bezpečnosť.

Uznesenie EP prichádza v čase, kedy sa očakáva rozhodnutie Európskej komisie, povoľujúce členským štátom únie používanie telových skenerov na letiskách. Parlament bude mať právo zvrátiť toto rozhodnutie v priebehu troch mesiacov od jeho zverejnenia. Použitie telových skenerov už bolo v niektorých členských štátoch testované – išlo napríklad o Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a Taliansko.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem