EP upravil pravidlá sociálneho zabezpečenia pre cezhraničných pracovníkov

Štrasburg/Brusel 18. apríla (TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu (EP) dnes schválili nové pravidlá, ktoré vyjasňujú prístup samostatne zárobkovo činných osôb pôsobiacich v zahraničí k podpore v nezamestnanosti po ich návrate domov.

"Nové pravidlá zlepšia fungovanie jednotného trhu posilnením sociálneho zabezpečenia veľkého počtu mobilných pracovníkov v EÚ, ako napríklad členov leteckých posádok a samostatne zárobkovo činných cezhraničných pracovníkov," uviedol spravodajca nariadenia, český poslanec za skupinu konzervatívcov Milan Cabrnoch.

Parlament schválil toto nariadenie 540 hlasmi za, 19 poslancov hlasovalo proti, 30 poslancov sa hlasovania zdržalo.

Pre letušky, stevardov a pilotov to napríklad znamená, že budú podliehať pravidlám sociálneho zabezpečenia tej krajiny, na území ktorej bežne začínajú a končia svoju službu. Nové nariadenie EP zavádza koncept takzvanej domácej základne, na základe ktorého sa určí krajina, ktorej systému sociálneho zabezpečenia budú členovia leteckej posádky podliehať.

Domáca základňa je definovaná ako miesto, kde piloti, letušky a stevardi bežne začínajú a končia službu alebo sériu služieb a kde prevádzkovateľ za normálnych podmienok nie je povinný zabezpečiť danému členovi posádky ubytovanie.

Medzery v legislatíve EÚ dosiaľ umožňovali niektorým nízkonákladovým leteckým spoločnostiam vybrať si najmenej nákladný systém sociálneho zabezpečenia bez ohľadu na materské letiská ich leteckých posádok.

Dnešné nariadenie tiež vyjasňuje situáciu samostatne zárobkovo činných cezhraničných pracovníkov (osoby, ktoré sa vracajú domov minimálne raz týždenne) v súvislosti s poberaním dávok v nezamestnanosti.

Podľa tohto nariadenia ak samostatne zárobkovo činná osoba pracuje v inom členskom štáte EÚ a prispieva do jeho systému sociálneho zabezpečenia, ktorý jej v prípade straty práce priznáva nárok na podporu v nezamestnanosti, táto podpora jej bude vyplácaná krajinou, kde daná osoba naposledy pracovala, a to aj v prípade, že sa rozhodne presťahovať do krajiny svojho trvalého pobytu v rámci EÚ, ktorá nepozná systém podpory v nezamestnanosti pre samostatne zárobkovo činné osoby.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pa ed