EP žiada ministrov EÚ, aby doriešili sporné otázky spoločnej agrárnej politiky

Brusel/Štrasburg 10. septembra (TASR) – Predseda Poľnohospodárskeho výboru Európskeho parlamentu (EP) Paolo De Castro dnes v rámci plenárneho zasadania EP v Štrasburgu odkázal ministrom poľnohospodárstva členských krajín EÚ, že parlament je pripravený uzavrieť dosiaľ nevyriešené otázky zahrnuté v politickej dohode o spoločnej poľnohospodárskej politike uzavretej 26. júna.

Ministri poľnohospodárstva sa dnes stretli na neformálnom zasadnutí vo Vilniuse, ktoré sa konalo z iniciatívy litovského predsedníctva v EÚ.

"Z inštitucionálneho hľadiska je neprijateľné, ak Rada bude aj naďalej považovať časti legislatívnych textov za tabu, pokiaľ ide o dosiahnutie potrebného kompromisu, nakoľko parlament je povinný rešpektovať svoju spolurozhodovaciu úlohu zakotvenú v Lisabonskej zmluve," odkázal De Castro Rade ministrov v mene vyjednávacieho tímu EP.

Predseda Poľnohospodárskeho výboru EP (COMAGRI) pripomenul ministrom bod 5 uznesenia plenárneho zasadania EP z 3. júla, ktorý zdôrazňuje význam plného uzavretia politickej dohody o všetkých viacročných programoch vrátane spoločnej poľnohospodárskej politiky, aby bolo možné právne prijatie viacročného finančného rámca.

De Castro upozornil, že zo strany EP neexistuje žiaden zámer na znovuotváranie balíčka opatrení schváleného v júni, a je práve na Rade ministrov, aby teraz rýchlo spojili svoje sily a vyriešili tie položky dohody, ktoré zostali odložené v zátvorkách a poskytli potrebnú istotu európskym poľnohospodárom.

"Parlament je pripravený ukázať značnú flexibilitu ohľadom textu v zátvorkách, tak, ako to doteraz ukázal vo viac ako 50 trialógoch," odkázal predseda COMAGRI ministrom.

De Castro v tejto súvislosti uvítal podporu eurokomisára pre poľnohospodárstvo Daciana Ciološa a tých ministrov poľnohospodárstva, ktorí zdieľajú názor na skoré vyriešenie problémových častí dohody o spoločnej poľnohospodárskej politike.

Rokovací tím EP sa v stredu (11.9.) stretne v Štrasburgu s cieľom dosiahnuť kompromisnú pozíciu na nedoriešených častiach textu medziinštitucionálnej dohody. Dohoda musí byť schválená výborom COMAGRI aj europarlamentom ako celkom, potom bude predložená Rade ministrov a až po ich schválení dohoda vstúpi do platnosti.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop