Euroúradníkom sa zvýšia platy v roku 2010 o 3,7 percent, ako to navrhla EK

Brusel/Luxemburg 24. novembra (TASR) – Členské štáty nekonali v súlade s legislatívou Európskej únie, keď zamedzili zvýšenie platu euroúradníkov pre rok 2010 v od Európskej komisie požadovanej výške 3,7 percent.

Rada Európskej únie sa vtedy uzniesla na tom, že platy úradníkov sa zvýšia maximálne o 1,85 percent v dôsledku svetovej hospodárskej krízy. Komisia vtedy iniciovala podanie na Európsky súdny dvor, ktorý dnes rozhodol, že úprava platov je výlučne v kompetencii EK.

Finančné ohodnotenie úradníkov vychádza z pevne stanovenej formuly, ktorá berie do úvahy vývoj úradníckych platov v Británii, Belgicku, Francúzsku, Holandsku, Luxembursku, Nemecku, Španielsku a Taliansku. Z tohto vývoja vyrátala EK číslo 3,7 percent, o ktoré sa platy úradníkov mali zvýšiť. Lenže výpočty sa diali na základe údajov pochádzajúcich z krajín v dobe, keď ešte národné vlády nerobili škrty vo verejnej správe. Preto sa zástupcovia členských krajín dohodli, že zablokujú túto snahu komisie a povolia len polovičné navýšenie platov.

Súdny dvor teraz rozhodol, že toto konanie z jej strany nemá podporu v úniovej legislatíve, preto členské štáty teraz musia prijať nové nariadenie, ktoré vráti do platnosti pôvodné 3,7-percentné navýšenie.

"Sme spokojní s rozhodnutím súdu. Na ťahu sú teraz členské štáty," komentoval hovorca komisie Michael Mann.

(spravodajca TASR Silvester Balog) juh