Etwinning – projektové partnerstvá škôl úspešne aj na Slovensku

Projekt európskych partnerstiev škôl pokračuje v piatom roku svojej činnosti. Zapája viac ako 1400 slovenských škôl od materských až po všetky typy stredných škôl do medzinárodnej spolupráce pomocou efektívneho využívania informačných komunikačných technológií.

Slovenskí pedagógovia so svojimi žiakmi a študentmi doteraz vytvorili viac ako 700 partnerských projektov zo všetkých vyučovacích  predmetov.

Žiaci sa učia oveľa lepšie zvládať nástrahy cudzieho jazyka, pretože ho používajú v reálnom živote, v komunikácii so svojimi rovesníkmi. Učia sa hľadať a spracovávať informácie, pracovať s komunikačnými nástrojmi, spoznávajú iné kultúry a národy. Projekt je na školách veľmi obľúbený, lebo dokáže vracať radosť z učenia a záujem o vzdelávanie nenásilnou formou.

Svedčia o tom i mnohé medzinárodné úspechy našich škôl, ktoré sa každoročne umiestňujú na prvých miestach v rôznych vekových a predmetových kategóriách.

Za rok 2009 sa do finále prebojoval  kolektív triedy pani učiteľky Bodíkovej zo Stredného odborného učilišťa drevárskeho  z Liptovského Hrádku za partnerský projekt s nemeckou školou s názvom LED – Learning and Teaching Furniture Design in Europe  a trieda pani učiteľky Križovskej zo ZŠ Jarná v Poprade  za partnerský projekt viacerých európskych krajín s názvom Schoolvision. Oceneným projektom ceny odovzdajú predstavitelia európskej organizácie European Schoolnet na výročnej konferencii v Seville v dńoch 5.-7.2.2010. Konferenciu môžete sledovať aj v mnohých verejne dostupných blogoch či virtuálne na adrese.