EÚ – 27 členov

Krátka správa

Na základe odporúčania Európskej komisie rozhodla Európska rada na jeseň 2006 o tom, že k 1. januáru 2007 sa Európska únia rozšírila o dve nové členské krajiny. Oficiálne oslavy za účasti predstaviteľov EÚ sa konali 31. decembra 2006 v Rumunsku a 1. januára 2007 v Bulharsku. Vstup do EÚ oslavovali na uliciach Bukurešti a Sofie desiatky tisíc ľudí.

Vstupom Rumunska a Bulharska má EÚ 27 členských krajín a takmer pol miliardy obyvateľov. Obe krajiny začali predvstupové rokovania v roku 2000, spolu so Slovenskom, rokovania sa však tiahli omnoho dlhšie a ich záver bol dramatický. Kvôli nedostatkom v oblasti reformy súdnictva a boja proti korupcii a organizovanému zločinu im hrozil odklad vstupu o rok – na 1. január 2008. Európska rada sa nakoniec priklonila k nakoniec priklonila k odporúčaniu Komisie a súhlasila so vstupom v 2007. Ak však obe krajiny neuskutočnia požadované reformy, Komisia na nich bude môcť uvaliť sankcie – predovšetkým pozastavenie toku prostriedkov z rozpočtu EÚ a vylúčenie z účasti na niektorých politikách.

Rumunsko a Bulharsko vstupujú do EÚ v čase, keď sa stále častejšie hovorí o „únave z rozširovania“ – veľká časť verejnosti EÚ-15 ďalšie rozširovanie odmieta. Za ďalšieho vážneho kandidáta na člena je označované Chorvátsko. Macedónsko, hoci je v zásade kandidátskou krajinou, ešte len čaká na otvorenie predvstupových rokovaní. To je na základe rozhodnutia Rady odložené do doby, pokiaľ bude vyriešená otázka „rozširovacej kapacity“ EÚ. Turecko už síce rokovania začalo, no nepredpokladá sa, že by ich dokázalo uzavrieť v priebehu najbližších rokov.

Z EÚ-15 otvorili trh práce Rumunom a Bulharom iba Fínsko a Švédsko. Niektoré ďalšie krajiny (napríklad Francúzsko) otvorili len niektoré sektory s nedostatkom pracovnej sily. Z EÚ-10 uplatňuje sankcie iba Maďarsko.