EÚ a európsky rezort priemyslu venujú 22 miliárd eur do výskumu a inovácií

Brusel 10. júla (TASR) – Európska komisia (EK), členské štáty EÚ a európsky priemysel počas nasledujúcich siedmich rokov investujú viac ako 22 miliárd eur do inovácií v odvetviach, ktoré vytvárajú vysoko kvalitné pracovné miesta.

Podľa dnešnej správy EK väčšina z týchto investícií bude smerovať do piatich verejno-súkromných partnerstiev v oblasti inovačnej medicíny, aeronautiky, biopriemyslu, palivových článkov a vodíka, elektroniky.

Tieto výskumné partnerstvá oživia konkurencieschopnosť priemyslu EÚ v odvetviach, ktoré už poskytujú viac ako 4 milióny pracovných miest. Takisto pomôžu nájsť riešenia hlavných výziev pre spoločnosť, ktoré trh nedokáže sám dostatočne rýchlo vyriešiť, ako sú napríklad znižovanie emisií uhlíka, alebo zabezpečenie novej generácie antibiotík. EÚ takisto navrhuje rozšíriť túto iniciatívu s cieľom zdieľať investície do výskumu a inovácií v oblasti manažmentu letovej prevádzky v rámci iniciatívy Jednotné európske nebo.

"Tieto iniciatívy posilnia naše hospodárstvo a sú aj investíciou do lepšej kvality života. Spoločné úsilie nám umožní vyriešiť otázky, ktoré žiadny podnik alebo štát nedokáže riešiť samostatne," uviedla dnes pred novinármi eurokomisárka zodpovedná za výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quinnová.

Celkovo sa počíta s investíciou 8 miliárd eur z programu EÚ v oblasti výskumu a inovácie Horizont 2020 (v rozpočte 2014-2020). Suma, ktorú zabezpečí priemysel, má byť okolo 10 miliárd eur a členské štáty únie by mali dodať zvyšných okolo 4 miliárd eur.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop