EÚ a Gruzínsko úspešne ukončili rokovania o voľnom obchode

Brusel 22. júla (TASR) – Európska únia a Gruzínsko dnes úspešne ukončili rokovania o dohode o zóne voľného obchodu (DCFTA). Asociačná dohoda spoločne s dohodou o voľnom obchode majú zabezpečiť užšiu politickú a ekonomickú integráciu Gruzínska s EÚ.

Komplexný balík rokovaní, ktorý sa začal vo februári 2012, bol ukončený v rekordnom čase 17 mesiacov a obsahoval sedem kôl stretnutí na expertnej úrovni. Výsledkom bude lepší a ľahší prístup gruzínskych tovarov a služieb na trhy EÚ.

Dohoda o voľnom obchode otvorí cestu pre ďalšie reformy v politike orientovanej na obchod, napríklad v oblasti hygienických noriem pre poľnohospodárske výrobky či aproximácie právnych predpisov pre priemyselné výrobky.

Od dohody o voľnom obchode sa očakáva zvýšenie prílevu európskych priamych investícií do Gruzínska, vďaka otvorenejšiemu, stabilnejšiemu, predvídateľnejšiemu a environmentálne zameranému podnikateľskému prostrediu.

Podľa nezávislej štúdie mapujúcej vplyv dohody s EÚ na trvalú udržateľnosť vzájomného obchodu, by malo dôjsť k nárastu gruzínskych vývozov do únie o 12 %, pričom EÚ zvýši vývoz do Gruzínska o 7,5 %. Zavedenie a vykonávanie reforiem súvisiacich s obchodom s EÚ, by mohlo zvýšiť dlhodobý HDP Gruzínsko o 4,3 %, čo znamená o 292 miliónov eur.

V rámci programu Východného partnerstva začala EÚ rokovania o dohode o pridružení s Gruzínskom v júli 2010. Dohoda o voľnom obchode bude začlenená do Asociačnej dohody, ktorej cieľom je posilnenie exportu a investičného potenciálu Gruzínska a uľahčiť jeho postupnú integráciu s hospodárstvom EÚ, ktoré má vyše 500 miliónov spotrebiteľov.

Európska únia je pre Gruzínsko najväčším obchodným partnerom. V roku 2012 obchod s EÚ predstavoval 26,6 % celkovej hodnoty obchodu.