EÚ: Aj europoslanci z výboru pre zahraničný obchod odmietli dohodu ACTA

Brusel 21. júna (TASR) – Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre zahraničný obchod na svojom dnešnom zasadnutí odmietol prijatie Obchodnej dohody proti falšovaniu (ACTA). O dohode budú poslanci EP hlasovať na plenárnom zasadnutí v júli.

Poslanci tohto výboru zároveň odmietli návrh, podľa ktorého sa malo hlasovanie v pléne EP o ACTA odložiť až do rozsudku Európskeho súdneho dvora, či je táto dohoda zlučiteľná so základnou európskou legislatívou, o čo požiadala Európska komisia.

Poslanci z výboru pre zahraničný obchod prijali správu britského europoslanca Davida Martina z tábora socialistov, ktorý odporučil europarlamentu dohodu o ACTA definitívne odmietnuť. Ide už o piaty parlamentný výbor, ktorý prijal toto odporúčanie, keď k rovnakému výsledku už dospeli aj výbor pre občianske slobody, výbor pre priemysel, výskum a energetiku, výbor pre právne záležitosti a tiež výbor pre rozvoj.

Dohoda ACTA vstúpi do platnosti iba po ratifikácii europarlamentom a podpise všetkými členskými štátmi EÚ. Päť štátov – Cyprus, Estónsko, Holandsko, Nemecko a Slovensko – protipirátsku dohodu zatiaľ nepodpísali. Ostatné členské štáty dohodu už schválili, podobne aj niektoré mimoeurópske štáty, ako Austrália, Japonsko, Južná Kórea, Maroko, Mexiko, Nový Zéland, Singapur a Švajčiarsko.

Ak by EP v júli na plenárnom zasadnutí prijal dohodu ACTA, spomínaných päť členských štátov EÚ vrátane Slovenska by ju muselo podpísať a všetkých 27 štátov Únie by ju muselo následne aj ratifikovať. Medzinárodná dohoda by potom mohla vstúpiť do platnosti, ak by ju okrem štátov EÚ podpísalo najmenej päť ďalších krajín.

Ak EP dohodu v júli odmietne, ACTA nebude platná na území EÚ, ale iba na území krajín mimo jej hraníc, pričom sa musí nájsť aspoň šesť štátov, ktoré ju príjmu.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) hy