EÚ: Aj zdravotne postihnutí ľudia majú právo na plnohodnotný politický život

Brusel/Viedeň 29. apríla (TASR) – Ľudia so zdravotným postihnutím v EÚ sú aktívni občania, ktorí sa chcú podieľať na politickom živote, avšak rôzne prekážky v oblasti práva, administratívy a prístupu im stále bránia v tom, aby sa na voľbách zúčastňovali. Uviedla dnes Agentúra EÚ pre základné práva (FRA) so sídlom vo Viedni.

„Účasť na politickom živote je základným právom, ktoré by malo patriť každému rovnako,“ uviedol riaditeľ agentúry FRA Morten Kjaerum v súvislosti s najnovším výskumom týkajúcim sa práv ľudí so zdravotným postihnutím.

Kjaerum upozornil, že existujú mnohé prekážky, ktoré môžu podkopávať demokratické práva ľudí so zdravotným postihnutím. A dodal, že v období pred voľbami do Európskeho parlamentu je vhodný čas upozorniť na to, že v rámci EÚ je potrebná zmena, aby sa ľuďom so zdravotným postihnutím umožnilo mať rovnaké slovo v politickom živote našej spoločnosti.

Agentúra FRA v spolupráci s Európskou komisiou vypracovala súbor ukazovateľov ľudských práv o tom, ako sa v rámci EÚ dodržiava, podporuje a napĺňa právo na účasť na politickom živote, obsiahnuté v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

FRA navrhuje, aby sa v národných akčných plánoch v oblasti zdravotného postihnutia riešil spôsob podpory účasti ľudí so zdravotným postihnutím na politickom živote. Okrem toho volebné miestnosti by mali slúžiť potrebám všetkých ľudí so zdravotným postihnutím, nielen ľuďom s fyzickým postihnutím. Informácie o voľbách a materiály týkajúce sa kampane by mali byť k dispozícii v širokej škále dostupných formátov – v Braillovom písme, štátnom znakovom jazyku, mali by byť ľahko čitateľné a podobne.

Podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je povinnosťou konzultovať s ľuďmi so zdravotným postihnutím a aktívne ich zapájať do rozhodnutí, ktoré sa ich týkajú. Orgány a členské štáty EÚ by podľa FRA mali posilniť mechanizmy zapájania organizácií združujúcich ľudí so zdravotným postihnutím. Členské štáty by takisto mali zapojiť organizácie pre ľudí so zdravotným postihnutím do procesu vypracúvania týchto usmernení.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl