Ak Slovensko nedodrží dohodu, záchranný mechanizmus sa bude meniť

Brusel 26. mája (TASR) – Od Slovenska sa očakáva, že podpíše rámcovú dohodu o Európskom finančnom stabilizačnom mechanizme do 1. júla. Ak sa tak nestane, ministri financií Európskej únie budú musieť na jednom zo svojich budúcich zasadnutí zmeniť celý koncept dohody, aby tento mechanizmus mohol vstúpiť do života. Potvrdili to pre TASR zdroje blízke Európskej komisii.

Situácia bude vážna, ak sa Slovensko nebude držať svojich záväzkov, informoval jeden z bruselských diplomatov. Na druhej strane, keďže je to dohoda, na ktorú nemajú dosah žiadne zmluvy o fungovaní únie, nevyplývajú z toho pre Slovensko žiadne pokuty ani iné tresty, dodal diplomat.

Nasledujúce stretnutie finančných ministrov pripadá na 12. júl tohto roka, v jeho programe však predbežne nefiguruje téma vyrovnania sa so situáciou, že by Slovensko alebo iná z členských krajín "nedali ruku k dielu". V prípade, že k tomu dôjde, budú musieť hľadať ministri, pravdepodobne už aj s novým slovenským šéfom rezortu financií, iné východisko, pretože daný koncept si vyžaduje súhlas všetkých členských štátov.

Druhou stranou mince je fakt, že k štvrtku 24. júna rámcovú dohodu nepodpísala okrem Slovenska ďalšia trojica krajín (Francúzsko, Belgicko, Malta) a je rovnako otázne, či to do konca júna stihnú. Ani v jednej z týchto krajín však neexistuje záporný alebo sporný postoj k odobreniu odštartovania tohto nástroja, ktorý má byť elementom k nastoleniu finančnej stability v Európskej únii.

V súvislosti s ochranným mechanizmom v celkovej hodnote 750 miliárd eur, ktorý by mal v budúcnosti pomáhať krajinám postihnutým podobnými problémami, ako má v súčasnosti Grécko, už formujúca sa slovenská vládna koalícia postupne ustupuje zo svojich pôvodných, veľmi zásadných stanovísk – teda nepodpísať rámcovú zmluvu.

(spravodajca TASR Silvester Balog) jam