Až 21 štátov nemá podmienky na poskytnutie satelitných mobilných služieb

Brusel 17. februára (TASR) – Európska komisia (EK) dnes vyzvala 21 členských krajín, medzi nimi aj Slovensko, aby si dali do poriadku legislatívne zázemie nevyhnutné na umožnenie poskytovania mobilných satelitných služieb.

Podľa harmonogramu schváleného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady ministrov EÚ ešte v roku 2008 by sa mali mobilné satelitné služby zaviesť vo všetkých členských štátoch EÚ najneskôr do mája 2011. Keď sa splnia podmienky, mobilné satelitné služby sa budú využívať prevažne pre vysokorýchlostný internet, mobilnú televíziu a rozhlas alebo núdzové komunikácie so spotrebiteľmi a podnikmi v rámci EÚ.

Do 21 komisiou oslovených štátov patria Belgicko, Británia, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko. Spomínanej dvadsaťjednotke členských štátov stále ešte chýba doladenie potrebného legislatívneho prostredia na to, aby spoločnosti Inmarsat Ventures Limited a Solaris Mobile Limited, teda operátori vybraní na poskytovanie celoeurópskych mobilných satelitných služieb v máji 2009, mohli ponúkať svoje služby od mája 2011.

"Členské štáty by mali bezodkladne prijať všetky opatrenia potrebné na umožnenie zavedenia mobilných satelitných služieb v celej EÚ. Mobilné satelitné služby hrajú významnú úlohu pri poskytovaní inovačných služieb podnikom a občanom v celej Európe, vrátane vidieckych či odľahlých oblastí, a pri plnení cieľov Digitálnej agendy, ku ktorým patrí sprístupnenie širokopásmového pripojenia pre všetkých občanov v Európe," reagovala na stále nedostatočný stav legislatívy v krajinách komisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová.

(spravodajca TASR Silvester Balog) gl