Bankári dostanú od januára menej odmien, zvýšiť sa má stabilita bánk

Štrasburg 7. júla (TASR) – Bankové inštitúcie budú v rámci odmien svojim manažérom vyplácať nižšie sumy než doteraz. Rozhodli o tom dnes poslanci Európskeho parlamentu (EP). Cieľom zmeny smernice je zabezpečiť zvýšenie kredibility bánk počas krízy a ich orientáciu na dlhodobú stabilitu namiesto toho, aby sa vedenie upriamilo na dosahovanie vlastného krátkodobého prospechu.

Parlament dal jasnú podporu návrhu zmeny smernice z roku 2006, 625 hlasovalo poslancov v jeho prospech, 28 bolo proti a 37 sa zdržali. Je to vôbec prvé zasahovanie do odmeňovania bánk, podľa spravodajkyne Arlene McCarthyovej to však na druhej strane pomôže aj k tomu, aby banky nadobudli väčšie kapitálové rezervy. Tie by ich mali podržať počas pretrvávajúcej hospodárskej krízy.

"Tu nejde o to, aby sme akýmsi spôsobom vytrestali bankárov. Chceme sa ale vyhnúť podkapitalizovaniu bánk, ktoré je v tomto období veľmi nebezpečné. Táto nová smernica slúži verejnosti, pretože sa znovu zníži riziko toho, že občania budú musieť zachraňovať banky, keď sa tieto dostanú do ťažkostí," zdôraznila McCarthyová.

Odmeny bankárov po novom nesmú byť neprimerané voči fixnému platu a musia zodpovedať pravidlám stanoveným v smernici. Tá udáva ohraničenie prémií vo výške 30 % z celkového bonusu a 20 % v prípade mimoriadne vysokého bonusu. Zhodnotenie bonusu ako bežný alebo vysoký znovu zostáva na príslušných národných orgánoch. Z celkových okamžite disponibilných zdrojov bude polovica vyplatená v hotovosti (20 resp. 30 %), kým druhá polovica bude vyplatená v podobe "podmieneného kapitálu", teda napríklad akcií, ktoré si banka v prípade ťažkostí môže vyžiadať späť. Veľká časť z celkového bonusu sa bude musieť odložiť minimálne na 3 roky a pokiaľ sa banke nebude dariť podľa očakávaní, môžu byť tieto peniaze vrátené späť do finančného obehu. V prípade, že sa banka prejaví ako zdravá inštitúcia, budú tieto peniaze znovu k dispozícii na vyplatenie pre manažment.

EP sa už s Radou EÚ na znení dohodol. Nové pravidlá nadobudnú platnosť už od januára 2011, teda členské krajiny majú na implementáciu pozmenenej smernice len polročnú lehotu.

(spravodajca TASR Silvester Balog) gl