Barnier víta americké reformy na finančných trhoch, pomôžu vraj k stabilite

Brusel 16. júla (TASR) – Európska únia (EÚ) víta americkým Senátom schválené reformy finančného trhu a považuje ich za posilnenie medzinárodného finančného systému.

"Vítam tento dôležitý krok, ktorý prispeje k tomu, aby boli ako americké, tak aj medzinárodné finančné systémy silnejšie. Americká reforma na to, aby bola skutočne efektívna, sa musí premietnuť do úspešnej implementácie niekoľkých podstatných opatrení počas nasledujúcich rokov," komentoval komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier.

Komisár pripomenul aj to, že Európa je na podobnej ceste k schváleniu rozsiahlych zmien vo fungovaní finančného trhu v rámci dvadsaťsedmičky.

"Hlavné reformy na zabezpečenie obozretného fungovania bánk aj v súvislosti s odmeňovaním už uzreli svetlo sveta aj v Európe. O kľúčových legislatívnych návrhoch o ochrane sporiteľov i investorov, ako aj návrhov týkajúcich sa lepšieho dohľadu nad pôsobením ratingových agentúr sa už rokuje. Pevne dúfam, že v septembri sa členské štáty EÚ a Európsky parlament (EP) zhodnú na forme lepšieho dohľadu nad prácou manažérov v hedžových fondoch, takisto pracujeme na lepšej organizácii obchodu s finančnými derivátmi a nekrytým predajom cenných papierov nakrátko," zhrnul kroky EÚ v regulácii finančných trhov Barnier, ktorý má jednu z najsledovanejších agend v exekutíve EÚ.

Súčasťou americkej reformy, kritizovanej bankovým sektorom, je vznik novej inštitúcie na ochranu spotrebiteľa, ktorá sa bude zameriavať napríklad na odhaľovanie a odstraňovanie nečestných obchodných praktík bánk pri poskytovaní úverov. Zvýšia sa tiež právomoci regulačných úradov a obmedzí celý rad rizikových obchodných aktivít, čo môže znížiť zisky bánk. Zákon vytvára aj mechanizmus likvidácie finančných spoločností, ktorých kolaps by mohol ohroziť ekonomiku.

"Existujú rozdiely medzi americkým prístupom, a tým, ktorý sledujeme my v Európe, čo je normálne – napokon, sú to odlišné finančné aj inštitucionálne systémy. To nám však nebráni v tom, aby sme úzko spolupracovali s americkými úradmi, najmä, aby sme sa vyhli deformácii hospodárskej súťaže na medzinárodnej úrovni," uzavrel Barnier.

(spravodajca TASR Silvester Balog) gl