Belgicko sa počas predsedníctva EÚ zameria aj na boj proti kríze

Bratislava 1. júla (TASR) – Belgicko, ktoré sa dnes po Španielsku ujíma rotujúceho predsedníctva Európskej únie (EÚ), sa v čase svojho polročného pôsobenia zameria aj na boj proti hospodárskej a finančnej kríze. Informoval o tom dnes na pôde Zastúpenia Európskej komisie v SR belgický veľvyslanec v Bratislave Alain Cools.

K prioritám belgického predsedníctva, ktoré potrvá do 31. decembra tohto roka, patria aj klíma a životné prostredie, spravodlivosť a vnútorné veci, sociálny rozmer a vonkajšie vzťahy. "Je to čosi pre občanov a je tu aj ten externý rozmer," poznamenal.

Počas nasledujúceho polroka sa má podľa Coolsa rozhodovať takmer o 200 položkách alebo témach, ktoré figurujú v programe týkajúcom sa všetkých desiatich zložení Rady EÚ.

Pokiaľ ide o ekonomický rozmer, a teda aj o boj proti kríze, podľa Coolsa bude potrebné zvýšiť ekonomický rast aj prostredníctvom vytvorenia pracovných miest. "Okrem toho bude potrebné vytvoriť novú finančnú architektúru dohľadu," doplnil s tým, že pre udržanie stability v Európe a eurozóne sa bude krajina usilovať aj o vyššiu mieru koordinácie zainteresovaných orgánov.

Belgické predsedníctvo sa zameria aj na investície do vzdelania, vedy a výskumu. "Jednou z našich priorít bude i mobilita študentov. Budeme sa snažiť aj o to, aby sa ľuďom vyplácal prechod z jedného zamestnania do druhého," priblížil Cools.

Upozornil, že krajina určite neopomenie ani azylový postup a boj proti organizovanému zločinu či obchodu s bielym mäsom.

Pripomenul, že tento rok je rokom boja proti chudobe. "Veľa opatrení bolo prijatých na národných úrovniach a budeme musieť počúvať a viac sa koordinovať," poznamenal.

V súvislosti s vonkajšími vecami vyhlásil, že "musíme upevniť miesto EÚ vo svete a presadzovať európske záujmy". Belgické predsedníctvo sa bude zameriavať aj na rozširovanie EÚ.

Krajina sa vo svojom pôsobení plánuje opierať o výsledky dosiahnuté počas španielskeho predsedníctva. Podľa Coolsa aj preto, že "to bolo veľmi úspešné predsedníctvo", ktoré členským štátom EÚ život pomerne dosť uľahčilo. Zároveň sa Belgicko bude opierať aj o rozhodnutia, návrhy a správy európskych inštitúcií.

Cools zdôraznil, že krajina v plnej miere počas svojho predsedníctva zohľadní nové okolnosti, ktoré vznikli v nadväznosti na vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti, hospodársku a finančnú krízu, a tiež voľby v Belgicku.

Cools zároveň vyjadril nádej, že tohtoročné belgické predsedníctvo nebude musieť čeliť takým neočakávaným situáciám, ako bol septembrový útok na newyorské dvojičky v roku 2001.

vik ed