Bratislavský región bol v únii ekonomicky 9. najsilnejším v roku 2008

Brusel/Luxemburg 24. februára (TASR) – Regionálny hrubý domáci produkt (HDP) bratislavského regiónu bol 9. najvyšším spomedzi regiónov Európskej únie (EÚ) v roku 2008. Oznámil to dnes po sumarizovaní výsledkov za daný rok štatistický úrad EÚ Eurostat.

Bratislavský kraj vykázal 167 % hodnoty priemerného regionálneho HDP únie, meraného cez štandard kúpnej sily (PPS). Z nových členských štátov má v prvej dvadsiatke zastúpenie už len Česká republika – Praha a jej okolie si zaknihovali 6. miesto so 172 % priemeru únie. Najprosperujúcejším regiónom v rámci dvadsaťsedmičky je vnútorný Londýn (343 %), po ňom nasledujú Luxembursko (279 %) a región belgického hlavného mesta Brusel (216 %).

Naopak, na druhej strane škály je jasná dominancia európskej dvanástky, ktorá sa pripojila k únii po roku 2003. V najhoršej desiatke dokonca majú vyárendované miesta takmer výlučne regióny z Bulharska alebo Rumunska, vklinil sa medzi nich len poľský región Podkarpackie (9. miesto). Na chvoste rebríčka je bulharský Severozapaden (28 % úniového priemeru), nasleduje rumunská Nord-Est (29 %) a znovu bulharské Severen centralen a Južen centralen (po 30 %). V najhoršej dvadsiatke je 6 z celkovo 8 rumunských, 5 zo 6 bulharských, rovnako 5 zo 16 poľských a 4 zo 7 maďarských regiónov.

Z 271 regiónov malo 64 čísla nižšie ako 75 % priemeru únie – na Slovensku okrem Bratislavy patria do tejto skupiny všetky ďalšie – západné, stredné i východné Slovensko. Na tomto zozname si našli miesto okrem zastúpenia nových členských krajín aj dve oblasti Británie, štyri talianske a portugalské, po tri grécke a francúzske a jeden španielsky región.

Eurostat sledoval údaje za ekonomickú aktivitu v 271 regiónoch rozdelených podľa Nomenklatúry územných jednotiek pre štatistiku (NUTS), upravenej naposledy v roku 2007. Podľa nej sú Cyprus, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko a Malta pre svoje malé územné dimenzie považované za jednotkové regióny.

(spravodajca TASR Silvester Balog) gl