Britskí právnici podporili vydavateľov ohľadne nezávislosti spravodajstva

Brusel 11. februára (TASR) – Členovia koalície európskych vydavateľských a spravodajských združení, ktorá pracuje na dodatkoch k návrhu Európskej komisie (EK) ohľadne európskej smernice regulujúcej základné trhové ukazovatele, zverejnili dnes písomné stanovisko adresované členom Európskeho parlamentu (EP) po tom, čo traja prominentní britskí právnici vyjadrili podporu jej požiadavkám.

Koalícia (EANA, EBP, EFJ, EMMA, ENPA a EPC) zdôraznila, že sú potrebné pozmeňovacie návrhy k tomu, aby smernica regulujúca základné trhové ukazovatele nezasahovala do slobody médií a práva novinárov na ochranu svojich zdrojov.

Podľa vyjadrenia troch renomovaných britských právnikov pod vedením Michaela J. Beloffa je návrh smernice EÚ nezákonný a z tohto dôvodu môže byť predmetom spochybnenia na pôde európskeho súdu v prípade, ak bude prijatá v pôvodnej podobe bez vyňatia médií.

Hlasovanie pléna EP je naplánované na 3. apríla. Pracovná verzia smernice zameranej na obnovenie dôvery po škandáloch s ukazovateľmi LIBOR a EURIBOR podľa vydavateľských a spravodajských združení oslabí slobodu tlače a právo novinárov ochraňovať svoje zdroje.

Podľa ich súčasného znenia totiž finančné informácie získané novinármi spadajú pod reguláciu, ak sa tieto údaje následne použijú ako ukazovateľ, a to aj vtedy, ak si novinár, ktorý spracúva informácie, nie je vedomý, že sa údaje využívajú takýmto spôsobom.

Ako sa uvádza v stanovisku, Beloff uznáva legitímnosť cieľov smernice. Namieta však, že jej rámec je natoľko široký, že zasahuje do žurnalistiky. Žurnalistický materiál sa totiž podľa neho na základe tejto smernice môže stať "ukazovateľom" v závislosti od toho, ako je používaný.

"Táto smernica vo svojej súčasnej podobe vážne oslabí vzťah medzi novinármi a ich zdrojmi, pričom ohrozí úlohu, ktorú novinári majú v prinášaní transparentnosti na finančné a komoditné trhy poskytovaním nezávislých informácií verejnosti," upozornila riaditeľka Európskeho zväzu novinárov (EFJ) Renate Schröderová.

"Médiá nedokážu ovplyvniť, ako sa použijú materiály, ktoré publikujú, a určite nemôžu povedať svojim čitateľom, ako naložiť s obsahom, ktorý prijímajú – ako by to od nich neprimerane vyžadovala smernica," doplnila v mene koalície spravodajských a obchodných vydavateľov výkonná riaditeľka Rady európskych vydavateľov (EPC) Angela Mills Wadeová.

Aj keď vydavatelia podľa nej odsudzujú finančné škandály týkajúce sa ukazovateľov LIBOR a EURIBOR, zároveň upozorňujú, že tieto vznikli v dôsledku existujúcich konfliktov záujmov. "Médiá však nemajú tieto konflikty," zdôraznila. Základný rozdiel je v tom, že tlač je financovaná nezávisle a jej tržby sa nevzťahujú na pohyb finančných trhov.

Výzva poslancom EP pripomína, že médiá boli vyňaté aj zo smernice o zneužívaní trhu v roku 2003. Po diskusiách medzi nimi a politikmi sa vtedy dospelo k dohode, že v akejkoľvek demokratickej spoločnosti a trhovej ekonomike sa vždy musí zachovávať rešpekt voči základnému právu dostávať a odovzdávať informácie slobodne, bez zásahu štátu, v súlade s článkom 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

20 zsl vjo