EÚ bude s nadáciou manželov Gatesovcov bojovať proti zhubným chorobám

Brusel 10. júna (TASR) – Európska únia a Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov sa dnes dohodli na spolupráci v boji proti HIV/AIDS, tuberkulóze, malárii a iným chorobám súvisiacim s chudobou, ktorými v súhrne trpí viac než jedna miliarda ľudí na celom svete.

Dohoda, ktorú dnes v Paríži podpísal spolupredseda nadácie Bill Gates a eurokomisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geogheganová-Quinnová, vytvára nové strategické partnerstvo pre výskum v danej oblasti.

V období rokov 2007-11 prispeli nadácia a Európska komisia (EK) sumou vo výške približne 2,4 miliardy eur na výskum a vývoj v oblasti infekčných chorôb súvisiacich s chudobou, čím prispeli k vývoju viac než 20 nových a zdokonalených produktov.

Ide o partnerstvo, ktoré bude investovať do výskumu a vývoja život zachraňujúcich opatrení zameraných na zlepšenie zdravia a blahobytu ľudí žijúcich v rozvojových krajinách. Okrem toho, že sa obe organizácie budú snažiť urýchliť vývoj potrebných liekov, očkovacích látok a diagnostických postupov, budú sa tiež usilovať o to, aby sa tieto produkty dostali rýchlo k tým osobám, ktoré ich najviac potrebujú.

"Naším cieľom je spolupracovať na vývoji aspoň jedného nového a lepšieho zdravotného produktu každý rok. To bude znamenať veľký krok vpred pre milióny ľudí, ktorí trpia chorobami súvisiacimi s chudobou," uviedla komisárka Geogheganová-Quinnová.

Bill Gates na spoločnej tlačovej konferencii uviedol, že s dostatočnými zdrojmi a s dostatočnou politickou vôľou bude možné ešte pred skončením tohto desaťročia zlepšiť životy miliónov ľudí.

"Nadácia je plne odhodlaná podporiť vývoj produktov, ktoré môžu zachrániť život s cieľom riešiť jeden z najťažších problémov na svete," uviedol Gates. Zároveň dodal, že partnerstvo s EK i s inými darcami má kľúčový význam pre úspech tejto spoločnej misie.

Nadácia a EK plánujú v priebehu konferencie o inováciách, ktorá sa bude konať v roku 2014, zaviesť vyhlasovanie spoločnej ceny pre inovácie, ktorou sa budú oceňovať novinky zaoberajúce sa problémami v súčasných prístupoch k otázke celosvetového zdravia.

Komisia a nadácia takisto oznámili, že budú spoločne financovať klinický vývoj nových nástrojov na liečbu a prevenciu HIV, tuberkulózy, malárie a iných zanedbávaných infekčných chorôb, ako sú hnačkové ochorenia, vred Buruli, trachóm, lymfatická filarióza či spavá choroba.

Veľká časť tejto práce sa bude vykonávať prostredníctvom Partnerstva európskych a rozvojových krajín pre klinické skúšky (EDCTP), hlavnej iniciatívy EÚ, do ktorej je v súčasnosti zapojených 16 európskych krajín a 30 partnerských krajín subsaharskej Afriky.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem