EÚ by mala prekonať strach z GMO

Krátka správa

Poľnohospodárski experti sa na medzinárodnom seminári o nových poľnohospodárskych trendoch v Sofii zhodli na potrebe otvorenejšieho prístupu EÚ ku genetickým potravinám kvôli obave z nedostatku potravín a s tým súvisiacim zvyšovaním ich cien v budúcnosti.

Ministerstvo financií SR pripravilo na uľahčenie prechodu na euro príručku pre štátnu správu a samosprávu. Duálne oceňovanie tovaru a služieb vo vzťahu k fyzickým osobám budú musieť zaviesť všetky firmy najneskôr 30 dní od stanovenia konverzného kurzu, ktoré sa predpokladá na august budúceho roku.

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie vyjadrilo svoju nespokojnosť s predbežným návrhom štátneho rozpočtu na rok 2008, ktorý vyčleňuje pre oblasť vysokých škôl len financie na úrovni 0,72 % HDP oproti priemeru EÚ na úrovni 1,3 % HDP. Slovensko podľa účastníkov konferencie týmto nenapĺňa ciele lisabonskej stratégie.

Včera vo veku 78 rokov zomrel luxemburský politik a bývalý premiér Gaston Thorn, ktorý v rokoch 1981 až 1985 pôsobil ako predseda Komisie Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

Od júla tohto roku majú občania SR, ktorí sú zdravotne poistení v inom členskom štáte EÚ nárok na rovnakú lekársku starostlivosť ako poistenci slovenských poisťovní.

Ministerstvá financií a práce sa dohodli na podmienkach pre poskytovanie záloh pre mimovládne organizácie pri čerpaní peňazí z eurofondov.

Výberové konanie na zástupcu SR v Eurojuste určilo ministerstvo spravodlivosti na 30. augusta.

Ministerstvo financií zamietlo sťažnosti firiem, ktoré neuspeli v tendri o eurokampaň.