Cez Erasmus študovalo v zahraničí v minulom školskom roku 200.000 študentov

Brusel 21. júna (TASR) – Ešte nikdy sa toľko vysokoškolských študentov nezúčastnilo výmenného programu Erasmus, ako v školskom roku 2008/09. Výhody programu, ktorý umožňuje študentom zväčša semestrálny pobyt na vysokej škole v inej krajine, využilo v minulom školskom roku 198.600 študentov.

V medziročnom vyjadrení je to nárast o 8,7 percent, v školskom roku 2007/08 to však bolo medziročne až o 14,7 percent. V absolútnom počte prekonal Erasmus v historickom meradle od roku 1987 hranicu dvoch miliónov študentov, ktorí sa na programe zúčastnili. Študenti si mohli v sledovanom školskom roku mimo vlastnej krajiny vyberať z inštitúcií v tridsiatke iných európskych krajín (okrem dvadsaťsedmičky Európskej únie participujú na programe aj Nórsko, Lichtenštajnsko, Island, Turecko), od aktuálneho školského roka pribudli aj Macedónsko a Chorvátsko.

Študentom sa od roku 2007 otvorili dvere možností aj v inom smere, keď môžu stráviť rovnaké časové obdobie aj ako stážisti v rôznych firmách, či iných inštitúciách a využiť svoje vedomosti v praxi. Počet takýchto umiestnení cez Erasmus sa v sledovanom školskom roku 2008/09 oproti ročníku 2007/08 zdvojnásobil na číslo cez 30.000. Najpríťažlivejšími pre túto vetvu programu bol vzdelávací sektor, po ňom nasledovali veda a výskum a technika.

Študenti čerpajú počas svojho pobytu finančnú podporu zo zdrojov EÚ vo výške 272 eur na mesiac, pričom niektoré vzdelávacie inštitúcie poskytujú pre výmenných študentov aj ubytovanie zdarma, pri stážových pobytoch je to 432 eur za mesiac.

Napriek atraktivite bola až osmička krajín, v ktorých záujem zo strany študentov medziročne klesal (Rakúsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko, Veľká Británia).

Za novou dimenziou vzdelania v zahraničí či osvojením si jazyka cestuje počas svojich študentských rokov najväčší počet študentov z Nemecka, Francúzska, Španielska a Talianska, v relatívnom vyjadrení využíva Erasmus najväčší podiel luxemburských, lichtenštajnských, rakúskych a českých študentov. Najžiadanejšími destináciami sú univerzity v poradí v Španielsku, Francúzsku a Nemecku.

Zo Slovenska si v minulom školskom roku pobyt v zahraničí v rozmedzí 2-12 mesiacov našlo 2020 študentov, v porovnaní s populačne podobnými krajinami: z Fínska využilo Erasmus 4411, z Dánska 2126 študentov. Najviac Slovákov strávilo mesiace vo vzdelávacích inštitúciách v Českej republike (329), Nemecku (266), Španielsku (180) a Francúzsku (176), okrem Lichtenštajnska bol slovenský študent vo všetkých krajinách, ktoré sú zahrnuté v programe. Slovenská univerzita alebo vysoká škola bola krátkodobo domovskou pre 913 študentov zo zahraničia, najviac z nich pochádzalo z Poľska (239), Českej republiky (100) a Turecka (97).

(spravodajca TASR Silvester Balog) juh