EÚ cez program LIFE+ dá vyše 280 miliónov eur na projekty na ochranu prírody

Brusel 30. apríla (TASR) – Európska komisia (EK) dnes schválila financovanie 225 nových projektov z vyše 1400 žiadostí v rámci programu LIFE+, fondu EÚ pre životné prostredie. Vybrané projekty predložili príjemcovia z 28 členských štátov a týkajú sa opatrení v oblasti ochrany prírody, zmeny klímy, environmentálnej politiky, informovania a komunikácie o otázkach životného prostredia v EÚ. Slovensko dostane podporu na projekt ochrany vtáčích dravcov.

Vybrané projekty predstavujú celkovú investíciu vo výške 589,3 miliónov eur, z čoho 282,6 miliónov eur poskytne priamo EÚ.

Eurokomisár pre životné prostredie Janez Potočnik spresnil, že prostredníctvom programu LIFE+ EÚ dokáže poskytnúť finančnú podporu na projekty ochrany prírody s veľkou pridanou hodnotou pre občanov EÚ. Najnovšie projekty prispejú k ochrane, zachovaniu a zveľaďovaniu prírodného kapitálu v Európe a pomôžu pri dosahovaní udržateľného rastu prostredníctvom investícií do nízkouhlíkového hospodárstva a hospodárstva, ktoré efektívne využíva dostupné zdroje.

Komisárka EÚ pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaardová ocenila, že aj tohto roku je veľa inovačných projektov. Spresnila, že EK pre úspech týchto projektov vyčlení 41,2 miliónov eur z celkového rozpočtu 109,4 miliónov eur pre inovačné projekty.

Hedegaardová pripomenula, že podiel projektov programu LIFE, ktoré prispievajú k opatreniam na ochranu klímy, stále rastie. V novom programe LIFE na obdobie rokov 2014–2020 sa ráta s 850 miliónmi eur určenými na opatrenia na ochranu klímy, čím sa takmer strojnásobí suma, ktorá sa vynaloží na opatrenia na zmenu klímy.

V rámci najnovšej výzvy na predkladanie návrhov, ktorá bola uzatvorená v júni 2013, EK dostala 1468 žiadostí. 225 z nich bolo vybraných na spolufinancovanie prostredníctvom troch zložiek programu: LIFE+ príroda a biodiverzita, LIFE+ environmentálna politika a správa v oblasti životného prostredia a LIFE+ informovanie a komunikácia.

Zo Slovenska uspel projekt v oblasti LIFE+ Príroda v celkovej hodnote 1,9 milióna eur. Ide o projekt Ochrana dravcov, ktorý sa zameriava na 10 vtáčích druhov vrátane husy malej, východného orla kráľovského a sokola rároha, ktoré hniezdia v 13 lokalitách sústavy Natura 2000 na Slovensku. Cieľom projektu je prijať opatrenia na zabránenie kolízii vtákov s elektrickými vedeniami.

Program LIFE bude v období rokov 2014–2020 pokračovať na základe nového nariadenia LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy. Celkový rozpočet programu na toto obdobie predstavuje 3,4 miliardy eur v cenách z decembra 2013.