EÚ chce dodržať termín pre zavedenie Európskeho výskumného priestoru v roku 2014

Brusel 17. júla (TASR) – Európska komisia (EK) dnes určila, ktoré konkrétne kroky by členské štáty EÚ mali podniknúť v záujme dokončenia Európskeho výskumného priestoru (EVP), čiže jednotného trhu v oblasti výskumu a inovácií v Európe.

Cieľom je umožniť, aby sa v cezhraničnom kontexte výskumní pracovníci, výskumné ústavy, ako aj podniky mohli lepšie pohybovať, súťažiť a spolupracovať. V členských štátoch sa tak posilní výskumná základňa, zvýši sa ich konkurencieschopnosť a poskytne sa im možnosť účinnejšie spolupracovať pri riešení výziev, akými sú zmena klímy, potravinová a energetická bezpečnosť i verejné zdravie.

Komisia takisto v snahe prispieť k dokončeniu Európskeho výskumného priestoru podpísala s organizáciami zastupujúcimi kľúčové výskumné organizácie a orgány financujúce výskum spoločné vyhlásenie a memoranda o porozumení. Tieto návrhy EK predostrela v snahe dodržať termín, rok 2014, ktorú lídri EÚ určili na to, aby sa EVP stal skutočnosťou.

"Nemôžeme zotrvávať v situácii, v ktorej sa financie na výskum neprideľujú vždy na základe konkurenčných kritérií, v ktorej sa miesta neprideľujú na základe zásluh, v ktorej môžu výskumníci len málokedy získať grant, alebo prístup do výskumných programov v zahraničí a v ktorej sa veľká časť Európy ani neberie do úvahy," uviedla eurokomisárka zodpovedná za výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quinnová. A upozornila, že v súčasnej ekonomike si žiaden členský štát ani región nemôže dovoliť zanedbávať svoju vedomostnú základňu.

Takmer 80 % vedeckej obce v prieskume EK uviedlo, že nedostatok otvoreného a transparentného náboru brzdí medzinárodnú mobilitu. Od členských štátov sa preto žiada, aby odstránili prekážky brániace cezhraničným kariéram vo výskume v Európe, aby urýchlili plnenie spoločných výskumných programov, posilnili konkurenčné financovanie ústavov a projektov a investovali do zariadení svetovej úrovne.

Od výskumných organizácií sa zas žiada, aby zaviedli zásady prístupu k národným grantom a ich prenosnosti, aby zverejňovali voľné miesta na spoločnom internetovom portáli, obsadzovali pracovné miesta vo výskume na základe transparentných a otvorených postupov založených na zásluhách a aby upevnili prepojenia medzi podnikmi a akademickou obcou.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop