EÚ chce koordinovanejší postup pre získavanie energie z obnoviteľných zdrojov

Brusel 6. júna (TASR) – Európska komisia (EK) v dnes prijatom oznámení volá po koordinovanejšom európskom prístupe týkajúcom sa zriaďovania systémov podpory a ich úprav a po väčšom využívaní obchodovania s energiou z obnoviteľných zdrojov energie medzi členskými štátmi. Dôvodom je snaha EÚ splniť svoj záväzok o dosiahnutí 20-% podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie do roku 2020.

EK upozornila, že tento cieľ sa dá dosiahnuť len nákladovo efektívnym spôsobom, ak sa všetky platné politiky implementujú vo všetkých členských štátoch a zároveň sa zosúladia systémy podpory.

Okrem toho skutočnosť, že investori potrebujú právnu istotu, má zásadný význam pre začatie diskusií o budúcnosti a vytvorenie pevného rámca na obdobie po roku 2020.

„Mali by sme pokračovať v rozvoji energie z obnoviteľných zdrojov energie a podpore inovatívnych riešení. Musíme pri tom postupovať nákladovo efektívnym spôsobom. To znamená vyrábať veternú a solárnu energiu tam, kde je to hospodársky zmysluplné, a obchodovať s ňou v Európe rovnako, ako to robíme s inými produktmi a službami,“ uviedol v tejto súvislosti eurokomisár pre energetiku Günther Oettinger.

Komisia uviedla štyri hlavné oblasti, v ktorých by sa úsilie malo vystupňovať tak, aby sme do roku 2020 dosiahli stanovené ciele pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie pri dodržaní nákladovej efektívnosti – trh s energiou, systémy podpory, mechanizmy spolupráce a spolupráca v stredomorskom regióne, kde po zlepšení regulačného rámca by integrovaný regionálny trh krajín Maghrebu uľahčil investície v tomto regióne a umožnil by dovážať elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie do Európy.

V rámci mechanizmov spolupráce EK kladie dôraz na vzájomné obchodovanie s energiou z obnoviteľných zdrojov energie. Znamená to, že jeden členský štát EÚ kúpi veternú alebo solárnu energiu od iného členského štátu, alebo od tretej krajiny mimo EÚ. Môže to byť lacnejšie než výroba solárnej alebo veternej energie v domovskej krajine.

Pokiaľ ide o obdobie po roku 2020, EK si uvedomuje, že bez vhodného rámca sa rast energie z obnoviteľných zdrojov energie prepadne. Komisia preto navrhuje začať proces prípravy možností budúcej politiky a jej významných etáp v horizonte roka 2030.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gl