EÚ chce od verejnosti podnety, ako predísť plytvaniu s potravinami

Brusel 15. júla (TASR) – V Európskej únii sa stráca asi 89 miliónov ton potravín ročne. Uviedol to dnes komisár EÚ pre životné prostredie Janez Potočnik v súvislosti so začatím konzultácií na tému, ako zabrániť plytvaniu s potravinami.

Potočnik zdôraznil, že plytvanie potravinami je amorálne a ekonomicky neprijateľné.

"Je to o to strašnejšie, keď vezmeme do úvahy skutočný rozsah zdrojov potrebných na výrobu týchto 89 miliónov ton potravín. Plytváme týmito zdrojmi a to znamená, že niečo nie je v poriadku so systémom," skonštatoval Potočnik.

Správa Európskej komisie (EK) uvádza, že potravinársky priemysel má významný vplyv na životné prostredie, či už prostredníctvom emisií skleníkových plynov, využívaním pôdy a vodných zdrojov, znečisťovaním prírody a vplyvom chemických výrobkov na naše zdravie, ako sú napríklad herbicídy a pesticídy.

To je dôvod, prečo EK rozbieha sériu konzultácií na túto tému s občanmi EÚ, podnikmi, mimovládnymi organizáciami a verejnými orgánmi. Ide o snahu zozbierať čo najužitočnejšie nápady na okamžité kroky vedúce k zníženiu plytvania potravinami a všeobecne o to, ako zabezpečiť, aby potravinový systém používal svoje zdroje čo najefektívnejšie.

Od respondentov sa očakávajú odpovede na to, aké by mali byť priority v tejto oblasti. Ako merať vplyvy a dopady výroby potravín na spoločnosť, identifikovať najlepšie spôsoby na udržateľnú výrobu potravín a ich dodávok pre obchodné reťazce a taktiež aké metodiky budú najvhodnejšie pre zníženie plytvania potravinami.

Konzultácie budú prebiehať do 1. októbra 2013. Na základe predložených návrhov má EK ešte do konca tohto roku v úmysle predložiť akčný plán na znižovanie potravinového odpadu a neefektívnosti v celom potravinovom reťazci.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) žab