EÚ chce po finančnej kríze riešiť aj krízu dôvery spotrebiteľov

Brusel 3. júla (TASR) – Dôvera spotrebiteľov vo finančný sektor je otrasená, uviedla dnes Európska komisia (EK) pri predstavovaní legislatívneho balíka, ktorým sa zvyšujú normy a odstraňujú medzery v prospech spotrebiteľov.

Z finančnej krízy sa stala kríza dôvery spotrebiteľov. Nedostatočná transparentnosť, nízke povedomie o rizikách a slabé riešenie konfliktov záujmov spôsobili, že spotrebiteľom v celej EÚ sa opakovanie predávali investičné a poistné produkty, ktoré pre nich neboli vhodné. Existujúce právne predpisy sa navyše neprispôsobili dostatočne rýchlo, aby sa v nich premietla zvyšujúca sa zložitosť finančných služieb.

V predstavenom legislatívnom balíku sa navrhujú nové, na spotrebiteľov orientované normy týkajúce sa poskytovania informácií o investíciách, sprísňujú sa normy pre poradenstvo a niektoré pravidlá pre investičné fondy na zaistenie ich bezpečnosti.

„Po najväčšej finančnej kríze sa vo finančnom sektore musí klásť najväčší dôraz na spotrebiteľov. Retailové produkty musia byť bezpečnejšie, normy na poskytovanie informácií musia byť jasnejšie a na tých, ktorí tieto produkty predávajú, sa musia vždy vzťahovať najvyššie normy," uviedol komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier. Zdôraznil, že nový balík opatrení je výhradne určený spotrebiteľom, aby si mohli vybrať finančné produkty na základe jasných a spoľahlivých informácií a odborného poradenstva, ktoré kladie na prvé miesto ich záujmy.

Podľa EK nízku dôveru spotrebiteľov možno zlepšiť jedine prijatím krokov na vyriešenie existujúcich nedostatkov. Zo strednodobého a dlhodobejšieho hľadiska sú potrebné silné, dobre regulované retailové trhy, ktoré kladú dôraz na najlepšie záujmy spotrebiteľov.

Dnes prijatý balík opatrení pozostáva z troch legislatívnych návrhov: z návrhu nariadenia o dokumentoch s kľúčovými informáciami k balíkom retailových investičných produktov (PRIPS), revízie smernice o sprostredkovaní poistenia a z návrhu na posilnenie ochrany pre tých, ktorí nakupujú investičné fondy (PKIPCP).

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gl