EÚ chce posilnením učňovskej prípravy bojovať proti nezamestnanosti mladých

Brusel 2. júla (TASR) – Európska komisia (EK) dnes oznámila vznik Európskeho združenia učňovskej prípravy. Nové združenie bude pomáhať v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí skvalitňovaním programov učňovskej prípravy v EÚ a zvyšovaním ich počtu prostredníctvom širokej partnerskej siete zainteresovaných strán v oblasti zamestnanosti a vzdelávania.

O vzniku tohto združenie dnes na súťaži WorldSkills 2013 v nemeckom Lipsku informovali komisárka EÚ pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Andrula Vassiliová a eurokomisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor.

Cieľom združenia je zameriavať sa na hľadanie najúspešnejších schém učňovskej prípravy v EÚ a uplatňovanie primeraných riešení v každom členskom štáte.

Združeniu bola vyjadrená podpora v historicky prvom spoločnom vyhlásení, ktoré podpísali Európska komisia, Rada ministrov a odborové a zamestnávateľské organizácie pôsobiace na európskej úrovni (Európska konfederácia odborových zväzov – ETUC, BusinessEurope, Európske stredisko podnikov s verejnou účasťou a podnikov všeobecného hospodárskeho záujmu – CEEP a Európska asociácia remesiel, malých a stredných podnikov – UAPME).

Združenie propaguje opatrenia, ktoré sa podporia prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu (ESF), iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a nového programu EÚ Erasmus+ zameraného na vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež.

„Učňovská príprava môže zohrávať kľúčovú úlohu pri riešení problému nezamestnanosti mladých ľudí tým, že im poskytne zručnosti a skúsenosti, ktoré od nich zamestnávatelia žiadajú,“ uviedli komisári v spoločnom vyhlásení.

Krajiny s pokročilými systémami odborného vzdelávania a prípravy ako Nemecko, Dánsko, Holandsko a Rakúsko majú zvyčajne nižšiu mieru nezamestnanosti mladých ľudí. Komisia to potvrdila v poslednom štvrťročnom prehľade o európskej zamestnanosti a sociálnom začlenení, v ktorom sa uvádza, že učňovská príprava a stáže otvárajú brány k stálemu zamestnaniu.

Združenie bude podporovať vnútroštátne reformy zamerané na zavádzanie alebo posilňovanie schém učňovskej prípravy. Komisia vyzýva všetkých potenciálnych partnerov, aby sa zapojili do združenia, či už ide o verejné orgány, podniky, odborové zväzy, obchodné komory, poskytovateľov odborného vzdelávania a odbornej prípravy, zástupcov mládeže, alebo sprostredkovateľov práce. Nabáda ich, aby sa pevne zaviazali rozširovať verejné i súkromné zdroje financovania schém učňovskej prípravy.

Združenie sa opiera aj o sieť „veľvyslancov“ podnikateľskej sféry, ktorí sa združujú v rámci Európskeho okrúhleho stola priemyselníkov zastupujúceho 50 nadnárodných spoločností, ktoré zamestnávajú 7 miliónov ľudí. Európske združenie obchodných a priemyselných komôr (Eurochambres) plánuje podporovať partnerstvá založené na takých, ktoré jeho členovia už nadviazali v Nemecku, Španielsku, Rakúsku, Rumunsku a Maďarsku.

Rakúska spolková hospodárska komora napríklad už realizuje projekty v Rumunsku a na Slovensku s cieľom zaviesť duálny systém učňovskej prípravy, ktorý by spájal výučbu na štátnych školách, ktoré poskytujú odborné vzdelávanie a prípravu, s praxou v podnikoch.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)