EÚ chce prísnejšie podmienky pre vývoj a šírenie biologických a toxických zbraní

Brusel 18. júla (TASR) – Rada ministrov EÚ prijala dnes rozhodnutie o postoji Európskej únie ohľadom 7. prípravnej konferencie týkajúcej sa Dohovoru o zákaze biologických a toxických zbraní (BTWC), ktorá sa bude konať v decembri tohto roka v Ženeve.

Prípravná konferencia, ktorá sa koná raz za päť rokov, prináša kľúčové otázky a pripravuje prípadné zmeny, ktoré by Dohovor o zákaze biologických a toxických zbraní mal obsahovať. EÚ chce sprísniť podmienky týkajúce sa vývoja, výroby a uskladňovania biologických a toxických zbraní.

Európska únia v spolupráci s partnermi na celom svete sa snaží, aby Dohovor o zákaze biologických a toxických zbraní bol adekvátnou zmluvou pre výzvy 21. storočia. Aj preto od roku 2006 EÚ vynaložila 2,3 milióna eur na projekty, ktoré podporujú ciele Dohovoru o zákaze biologických a toxických zbraní.

Pred decembrovou konferenciou BTWC sa EÚ snaží podporovať na národnej úrovni implementácie zákonných ustanovení týkajúcich sa tohto typu zbraní a zároveň sa snaží o promovanie univerzálnej platnosti dohovoru, ktorý bojuje proti šíreniu a možnému zneužitiu biologického a toxického arzenálu. Toto je jedna z hlavných priorít EÚ, ktorú vo vzťahoch s tretími krajinami všetkých regiónov na svete únia šíri ako celok, ale aj na základe bilaterálnych vzťahov jej členských štátov. Snahou EÚ je, aby nové ustanovenia (platné na obdobie päť rokov, do ďalšej prípravnej konferencie) mali čo najširšiu transregionálnu a medzištátnu podporu.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) sla